شرط خارجی ها برای ساخت بیمارستان

هاشمی، وزیر بهداشت: سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران و ساخت بیمارستان، نیاز به تضمین دارند. خارجی ها برای ساخت بیمارستان نیاز به گارانتی سرمایه دارندو متاسفانه هنوز این جرات پیدا نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر سید حسن هاشمی در ارتباط با وضعیت سرمایه گذاری در حوزه سلامت، گفت: حمایت از بخش خصوصی به منزله آسیب به جیب مردم نیست. بلکه باید از طریق تقویت بیمه ها، بتوانیم خرید خدمت انجام دهیم.

وی با عنوان این مطلب که وظیفه وزارت بهداشت تصدی گری نیست، افزود: سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران و ساخت بیمارستان، نیاز به تضمین دارند.

وزیر بهداشت ادامه داد: خارجی ها برای ساخت بیمارستان نیاز به گارانتی سرمایه دارندو متاسفانه هنوز این جرات پیدا نشده است.

هاشمی با بیان این مطلب که تا قبل از ما هر کسی در این مسند بوده، سرمایه گذاری بخش خصوصی را منع کرده است، گفت: هنوز این آمادگی در بخش خدمات پزشکی فراهم نشده است.

وزیر بهداشت در ادامه به وضعیت نیروی پرستاری در بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: هنوز در خصوص استخدام پرستاران اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی با اعلام اینکه ۱۰۰ هزار نفر از پرسنل وزارت بهداشت ردیف حقوقی ندارند، گفت: حقوق این افراد از محل درآمد بیمارستان ها پرداخت می شود.

هاشمی با عنوان این مطلب که در این دولت ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند و ۱۰ هزار تخت جدید بیمارستانی اضافه شد، افزود: در این مدت تنها توانسته ایم ۷ هزار نیروی پرستاری برای بیمارستان های جدید جذب کنیم و برای جذب ۱۷ هزار نیروی انسانی مورد نیاز هنوز آزمون برگزار نشده است.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که در مدت ۲ سال اخیر به اندازه ۵۰ درصد تخت های آی سی یو، تخت اضافه کرده ایم، گفت: در دولت یازدهم ۴۰ هزار تخت بیمارستانی نوسازی شده است.

وی در ادامه با عنوان این مطلب که کمبود نیرو در بیمارستان ها باعث شده نیروی اورژانس تا ۵۰۰ ساعت کار کند، افزود: پرستارانی هستند که تا ۳۰۰ ساعت کار می کنند.

هاشمی به اختلاف پرداختی نیروهای پیراپزشکی و پزشکی در بخش دولتی اشاره کرد و گفت: بین دریافتی پزشک و پرستار همیشه تفاوت بوده است.

وی با عنوان این مطلب که مدعی هستیم کاری که برای پرستاران در این دولت انجام داده ایم، قبل از ما انجام نشده بود، افزود: تفاوت پرداخت بین پرستار و پزشک قابل توجه است. اما در این دوره توانسته ایم کارانه پرستاران را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهیم.

هاشمی با اعلام اینکه حقوق پزشک متخصص در بخش دولتی بعد از فارغ التحصیل شدن بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، گفت: ۲۱ سال پیش طرح خودگردانی بیمارستان ها تصویب شد و در حال حاضر دولت از این محل ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد دارد.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که پرداخت کارانه طبق روال قبل ادامه خواهد یافت، افزود: ۷۰ درصد از کارانه یا حق العلاج پزشک، به دولت می رسد.

هاشمی با تاکید بر اینکه تعداد پزشک متخصص و فوق تخصص در کشور به اندازه کافی نیست، گفت: در حال حاضر یک نفر به جای ۵ نفر کار می کند و اگر نیروی متخصص و فوق تخصص به اندازه کافی تربیت شود، درآمدها تعدیل می شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: