رئیس جهاد دانشگاهی: دولت خرید محصولات دانش بنیان را تضمین کند

رئیس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه خرید محصولات ساخته محققان کشور باید از سوی دولت تضمین شود، گفت: درصدد هستیم تا دولت را برای خرید محصولات دانش بنیان قانع کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا طیبی، با بیان اینکه به دولت پیشنهاد دادیم تا در خصوص راه اندازی مجتمع های فناوری از جهاددانشگاهی حمایت کند، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که دولت را قانع کنیم تا محصولاتی که توسط این شرکت ها به تولید می رسد را به فروش برساند.

وی گفت:  تا زمانیکه رکود در کشور حاکم است دولت و سرمایه گذار تصمیمی برای سرمایه گذاری روی طرح های جهاددانشگاهی ندارد و به همین دلیل نمی توانیم در راستای راه اندازی مجتمع های فناوری گام برداریم.

رئیس جهاددانشگاهی یادآور شد: در واقع تا زمانی که تضمینی بر فروش محصولات مجتمع های فناوری نداشته باشیم، نمی توانیم این مجتمع ها را راه اندازی کنیم.

به گفته وی، زمانی که تضمینی برای خرید محصولات وجود ندارد لزومی به راه اندازی شرکت دانش بنیان نمی بینیم.

طیبی با بیان اینکه در یک مجتمع فناوری چندین شرکت دانش بنیان و در هر شرکت چندین محقق زمان صرف می کنند تا تحقیقاتی به نتیجه برسد، گفت: بنابر این لازم است که محصولات نهایی این شرکت ها مورد حمایت قرار بگیرند تا بدین واسطه منبع درامدی داشته باشند. ضروری است که  دولت خرید محصولات این شرکت ها را تضمین کند.

وی تاکید کرد: اگر این تضمین از سوی دولت انجام گیرد می توانیم درصدد برآییم تا مجتمع های فناوری را راه اندازی کنیم.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: