برندسازی در شرکت‌های دانش بنیان

رئیس پارک‌های علم و فناوری با اشاره به چالش ها و افق‌های پیش روی پارک‌های علم و فناوری از برند سازی شرکت های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، خسرو پیری گفت: حمایت از پارک‌های علم و فناوری از اهمیت بالایی برخودار است چرا که این پارک‌ها از جمله زیرساخت های فیزیکی در توسعه موسسه های دانش محور و دانش بنیان محسوب می شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم پارک‌های علم و فناوری را بستری مهم برای شکل گیری شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: مهم ترین بستر برای شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری هستند و توسعه آنها یک الزام به شمار می آید.

او با ارائه آماری از تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در کشور گفت: در حال حاضر ۴ هزار شرکت دانش بنیان در سراسر کشور راه اندازی شده است که برای حمایت از آنها در وزارت علوم برنامه هایی را در دستور کار داریم.

رئیس پارک‌های علم و فناوری با تاکید بر لزوم برند سازی برای شرکت های دانش بنیان ادامه داد: برند سازی شرکت های فن آور دانش بنیان و انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری صاحبان تکنولوژی خارجی از جمله برنامه های آتی در این بخش است.

پیری در پایان گفت: از جمله چالش های اساسی در پارک‌های علم و فناوری کمبود زیرساخت ها است. بسیاری از پارک ها هنوز ساخته نشده اند و باید برای ساخت آنها برنامه ریزی شود.

منبع: ایسکا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: