تنها چک و دستور پرداخت یک موسسه اعتباری در چکاوک پذیرش می شود

در بین موسسات اعتباری تنها چک های و دستور پرداخت های موسسه اعتباری توسعه در سامانه چکاوک پذیرش می شود.

به گزارش عیارآنلاین، سامانه چکاوک چند سالی که توسط بانک مرکزی راه اندازی شده و انصافا یکی از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی به جهت تسریع در مبادلات بین بانکی بوده است.

در این سامانه تنها تصویر چک واگذار شده به بانک دیر ارسال می شود و بانک دیگر با تصویر چک دریافتی از سامانه چکاوک، چک فوق را پاس و یا برگشت می زند.

در این سامانه تمامی بانک ها حضور دارند و جالب اینکه در بین موسسات مالی و اعتباری تنها موسسه اعتباری توسعه در این سامانه عضو است.

به عبارت دیگر موسسات دیگر که مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت کرده اند چک ها و دستور پرداخت هایشان در این سامانه پذیرش نمی شود.

البته حضور موسسه اعتباری توسعه نیز در این سامانه با محدودیت رو بروست و این موسسه نمی تواند چک های بین بانکی بیش از یکصد میلیون تومان صادر کند.

منبع: اخباربانک

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: