انحصار تولید بسیاری از گیاهان دارویی در اختیار ایران

سلیمی، نماینده مردم سمیرم: بسیاری از گیاهان دارویی جهان به طور انحصاری در کشورمان تولید می شوند،منطقه زاگرس با داشتن گیاهان دارویی بسیار کاربردی می تواند در زنجیره تولیدگیاهان دارویی نقشی بسیار مناسب داشته باشد؛بنابراین باید با آمایش سرزمینی مناطقی که دارای گیاهان دارویی هستند؛درکشور شناسایی شوند و سپس در راستای صادرات بهینه آن اقدام اصولی تدارک دیده شود.

به گزارش عیارآنلاین، اصغر سلیمی درباره تولید گیاهان  دارویی درکشور،گفت:دولت می تواند با سرمایه گذاری  در  تولید بهینه گیاهان دارویی فرصت های اشتغال مناسب را درکشور ایجاد کند و این درحالی است که پس از  مرحله تولیدگیاهان دارویی باید دولت با برنامه ریزی اقتصادی  نسبت به توزیع داخلی و خارجی گیاهان  دارویی اقدام کند.

 نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از گیاهان دارویی جهان به طور انحصاری  در کشورمان  تولید می شوند،افزود:منطقه زاگرس با داشتن گیاهان دارویی بسیار کاربردی می تواند در زنجیره  تولیدگیاهان دارویی  نقشی بسیار مناسب داشته باشد؛بنابراین باید با آمایش  سرزمینی مناطقی که دارای گیاهان دارویی  هستند؛درکشور شناسایی شوند و سپس در راستای صادرات بهینه آن اقدام  اصولی تدارک  دیده شود.

سلیمی،افزود:وزارت جهادکشاورزی باید تسهیلات مناسبی دراختیار  فارغ التحصیلان مرتبط با تولید گیاهان دارویی قراردهد تا ما بتوانیم از این ظرفیت خدادای استفاده کاربردی کنیم.

 وی،ادامه داد:ارزآوری می تواند از دستاوردهای نگاه ویژه به تولیدات گیاهان دارویی باشد؛زیرا با توجه به نوع نایاب گیاهان دارویی تولید شده در ایران  به سادگی می توان  با بسته بندی شکیل این محصولات را وارد  بازار جهانی شود؛زیرا بسیاری  از  گونه های گیاهی کشورمان درجهان بسیار  طرفدار دارند.

سلیمی،افزود:برای حضور فعال  فارغ التحصیلان مرتبط با تولید گیاهان دارویی درکشور  باید بسترهای زیرساخت های تولید  برای این قشر مهیا شود تا این  افراد بتوانند با استفاده از دانش کسب کرد،در راستای تولید گاهان دارویی حضور موفقی  بعمل آورند؛اما  بطورمسلم برای ایجاد بستر تولید باید وام  و تسهیلات  منطقی  برای کشاورزان و فارغ التحصیلان کشاورزی در نظرگرفته شود.

عضوهیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه کشورمان با عنایت به موقعیت جغرافیایی که دارد ظرفیت مناسبی در تولید گیاهان دارویی دارد،یادآورشد:کارشناسان  کشاورزی،مهندسین کشاورزی،گیاه شناسی، باغبانی و زراعی می توانند با تشکل های  اصولی گردهم  آیند تا علاوه بر تولید داخلی با افزایش  تولید در زمینه صادرات گیاهان  دارویی عملکرد موفقی در زمینه  اقتصادی  ایفا کنیم.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: