استقلال پرستاران با دخالت های دولتی زیر سوال می رود

گچ کوبان، عضو شورای عالی نظام پرستاری: در موضوع صلاحیت حرفه‌ای فقط صنف پرستاران متفاوت‌تر از سایر صنوف رفتار می‌کند، در بحث صلاحیت حرفه‌ای باید معاونت پرستاری، بورد پرستاری و سازمان نظام پرستاری دخالت داشته باشند در حالی که در آیین‌نامه جدید همه دیده شده‌اند بجز سازمان نظام پرستاری.

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا گچ‌کوبان با انتقاد از اینکه در موضوع صلاحیت حرفه‌ای فقط صنف پرستاران متفاوت‌تر از سایر صنوف رفتار می‌کند، اظهار کرد: در بحث صلاحیت حرفه‌ای باید معاونت پرستاری، بورد پرستاری و سازمان نظام پرستاری دخالت داشته باشند در حالی که در آیین‌نامه جدید همه دیده شده‌اند بجز سازمان نظام پرستاری.

وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه جدید و ابلاغ آن به ادارات در ادامه این آیین‌نامه را تمام قد دولتی دانست و گفت: معاونت پرستاری فقط در وزارت بهداشت است اما در دانشگاه‌ها معاونت درمان به سرپرستی پزشکان وجود دارد که این یعنی صلاحیت حرفه‌ای با نظارت پزشکان.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اهواز با انتقاد از اینکه در این آیین‌نامه حتی عضویت در نظام پرستاری لحاظ نشده است، خاطرنشان کرد: در صنف پزشکی جواز کار و پروان مطب را سازمان صنفی مربوطه صادر می‌کند در حالی که در صنف پرستاری چنین نیست.

گچ‌کوبان یادآور شد: در این آیین‌نامه بحث صلاحیت حرفه‌ای را برای فارغ‌التحصیلان ۹۴ به بعد ضروری دانسته و عنوان شده برای فارغ‌التحصیلان ماقبل آن تا ۵ سال نیاز به اخذ صلاحیت حرفه‌ای نیست و ظاهراً اعتبار صلاحیت‌های حرفه‌ای صادر شده تا ۵ سال تعیین شده است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: