۸۴ درصد جمعیت شهری استان فارس پزشک خانواده دارند

همتی، قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۸۴درصد افراد تحت پوشش طرح پزشک خانواده بوده و بقیه افراد نیز برای کارهای تشخیصی از این خدمات استفاده می . کنند

به گزارش عیارآنلاین، عبدالرسول همتی قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از وجود یک مراقب سلامت در کنار هر پزشک خانواده برای تمام جمعیت حدود ۳ هزار نفری استان فارس خبر داد و گفت: اکنون هزار و ۶۰ پزشک خانواده در استان موجود است.

وی با بیان اینکه اگر پزشک خانواده در بخش دولتی باشد، مراقبین سلامت هم در بخش دولتی خواهد بود و اگر پزشک خانواده به صورت شخصی دارای مطب باید با تعهد خودش مراقب سلامت استخدام می کند، تصریح کرد: حقوق مراقبین سلامت ۱۲ درصد سرانه حقوق پزشک است که در سال گذشته نفری ۴۲۰۰ تومان و امسال نفری ۴۸۳۰ تومان است.
قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به سامانه سیب برای ثبت اطلاعات مربوط به سلامت تمام افرار خانوار، بیان کرد: در یکسال گذشته با همت مراقبین سلامت و توسط سامانه سیب ۵۰ هزار بیمار فشار خون و ۳۷ هزار بیمار دیابتیک شناسایی شد.
وی رویکرد پزشک خانواده را تغییر نگاه از درمان نگری به سلامت نگری و پیشگیری دانست و اظهار داشت: از ۴ سال گذشته پزشک خانواده در استان فارس، ه ریک با حضور یک دستیار در کنار خود شروع به فعالیت کرد ولی بیش از یکسال است که مراقبین سلامت با رویکرد جدید وارد در کنار پزشکان خانواده شروع به ارائه خدمات درمانی داشته اند.
وی با تاکید بر تلفیق پزشک خانواده و مراقبین سلامت برای پیشبرد بحث سلامت نگری و پیشگیری از بیماری ها ،افزود: حضور مراقبین سلامت موجب پویا شدن بخش مراقبتی شده، بدین صورت که حتی در صورت عدم مراجعه فرد برای معاینه و یا درمان شخصی با عنوان مراقب سلامت برای پیگیری وضعیت فرد یا بیمار برای بررسی وضعیت و شرایط وی به در خانه اش مراجعه کرده و می توان گفت تمام مردم استان فارس تحت پوشش پزشک خانواده هستند.
همتی خدمات درمانی حدود ۱۵ درصد جمعیت را  خارج از پزشک خانواده خواند و ادامه داد: ۸۴ درصد افراد تحت پوشش طرح پزشک خانواده بوده و بقیه افراد نیز برای کارهای تشخیصی از این خدمات استفاده می کنند و فقط برای کارهای درمانی به دلیل داشتن دفترچه خاص نظامی ها، ارتشی ها، صدا و سیما، شرکت نفت و غیره از خدمات پزشک خانواده استفاده نمی کنند.
قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از ثبت ۷ میلیون خدمت پزشکی در سامانه سیب خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر سامانه سیب ارائه خدمات ثبت می شود ولی در آینده انتظار گزارش دهی نفر به نفر داریم هرچند تا کنون نیز شیراز بیشترین فعالیت را در ثبت سامانه سیب داشته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: