عضو کمیسیون انرژی مجلس

با حذف کارت سوخت پول بیت‌المال سوخت

مرادی گفت: کارت سوخت مشکل نداشت خود آقایان در بدنه دولت مشکل دارند و من چندان رغبتی به پرداختن به این موضاعات ندارم.

به گزارش عیارآنلاین، مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره مضرات حذف کارت سوخت اظهار داشت: در کمیسیون انرژی حذف کارت سوخت رأی نیاورد و همه در ماندن آن قاطعیت داشتند و حتی مجمع تحقیقاتی مجلس هم مخالف بود. از مهمترین عواملی که باعث مشکلات بسیار می شود عدم شفافیت آمارهایی که از مصرف بنزین داده می شود، است. با این تصمیم هم رانت و هم فساد ایجاد می شود و دست دولت هم باز شد.

وی در پاسخ به این سؤال که مشکل اصلی کارت چه بود که دست به حذف این سرمایه ملی زدند گفت: کارت سوخت مشکل نداشت خود آقایان در بدنه دولت مشکل دارند و من چندان رغبتی به پرداختن به این موضاعات ندارم. با این تصمیم تمام پولی که از بیت‌المال خرج کارت سوخت شد، حال همگی به قاچاق بنزین می سوزد.

مرادی با اشاره به نحوه و شکل گیری کارت سوخت از اول کار افزود: در سال ۱۳۸۵ کشور در بحران قاچاق سوختی قرار گرفت و این فرآورده نفتی به تاراج می رفت. تصمیمی که در آن سال گرفتند این بود که یک محیطی یا یک فضای کنترلی ایجاد کنند تا بتواند میزان مصرف بنزینی که توسط مردم ایجاد می شد روی آن برنامه ریزی کنند. این بود که کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق بنزین شکل گرفت. اگر قرار باشد که با حذف کارت سوخت زمینه قاچاق و فساد ایجاد شود، ایران باید یک هزینه هنگفتی برای کنترل دوباره مصرف متقبل شود.

 منبع: بسیج

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: