دولت جلوی سیاست رشد جمعیت را گرفته است

حجت الاسلام پژمان فر گفت: دولت نسبت به سیاست رشد جمعیت درحالی که اعلام کردند ما مسیر و منویات رهبری را دنبال می کنیم اعتباری اختصاص ندادند و عملا جلوی اجرای این طرح را گرفتند.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام نصر الله پژمان فر، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش سیاست های دولت در کاهش آمار زاد و ولد گفت: متأسفانه بعد از سیاست کنترل موالید در کشور قرار شد در یک مقطعی با زاد و ولد با رشد همراه باشد و بعد از مدتی که این مسأله به روال عادی برگشت از این سیاست مقطعی عبور شود.

وی افزود: متأسفانه این مهم اتفاق نیافتاد و برخی از جریانات خارجی سوء استفاده کردند و مسأله کنترل موالید را به عنوان یک سیاست دائمی تعقیب کردند که نتیجه آن شرایطی را به همراه داشته که امروز ما یک چالش جدی مواجه هستیم.

حجت الاسلام پژمان فر عنوان کرد: رهبری در این موضوع توجه جدی دادند و ذهن جامعه را به این موضوع معطوف کردند که باید به سیاست مقطعی رشد جمعیت پرداخت تا از شرایط بحرانی پیش آمده عبور کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سیاست رشد جمعیت باید با حمایت هایی در قالب اعتبارات همراه می شد و علی رغم اعلام آمادگی مجلس و به خصوص کمیسیون فرهنگی برای ارائه طرح جمعیت و برنامه ریزی های انجام شده، دولت نسبت به این موضوع درحالی که اعلام کردند ما مسیر و منویات رهبری را دنبال می کنیم اعتباری اختصاص ندادند و عملا جلوی اجرای این طرح را گرفتند درحالی که شرایط تهدید در کشور ادامه پیدا کند و در آینده بحران جمعیتی خواهیم داشت.

منبع:خبرگزاری بسیج

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: