مولاوردی: ۵۷۱۱ سازمان درحوزه زنان فعالیت می کند

معاون اموربانوان و خانواده ریاست جمهوری گفت: هم اکنون تعداد ۵۷۱۱ سازمان در حوزه خانواده در کشور فعالیت می کند

به گزارش عیارآنلاین، شهیندوخت ملاوردی شامگاه روزشنبه درهمایش تبیین دستاوردهای سه ساله دولت تدبیر و امید که در کتابخانه ملی ایران درحال برگزاری است طی سخنانی اظهارکرد: در بدو دولت یازدهم میزان سازمان های فعال در حوزه خانواده ۲۳۳۳عدد بود.
وی با ارائه گزارش وعملکرد نهاد امور بانوان و خانواده افزود: ۲۰۰ طرح در امور بانوان در این مدت پیگری و به تصویب رسید ه و نسبت به برگزاری شناساییی و ترویج همکاری های شبکه های و تخصصی دولتی و غیر دولتی همچنین فرا قوه ای و بین المللی اقدامات موثری در این حوزه به انجام رسیده است.
وی با بیان اینکه عضویت درشوراها، عضویت درستادها و دستاوردها ، بازنگری قوانین و مقررات، توسعه مقالات بین المللی و فعالیت های بین المللی در امور زنان و خانواده این حوزه کارکردهای قابل توجهی داشت.
ملاوردی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجرای ۳۲ سفرهای استانی همراه ریاست جمهوری و سفرهای مجزای این معاونت در مدت حضوردولت تدبیر و امید و همچنین اشتغالزایی زنان حقوق بگیر و زنان حقوق بگیرشکننده ، گزارش هایی برای حاضران ارائه کرد.
ملاوردی با بیان اینکه برای حمایت از زنان و خانواده سند راهبردی حمایت اجتماعی تدوین شده است اظهارکرد: طرح های پژوهشی ازجمله طرح های مهم اطلس خانواده و اسناد و گزارش راهبری این معاونت در دولت یازدهم است.
وی گفت: در دولت یازدهم جایگاه زنان و نقش خانواده اهمیت ویژای داده شده و با شعاراعتدال و همچنین سند چشم انداز و برنامه ششم از سوی رئیس جمهوری و سیاست های کلی تنفیذ شده در دستور کار این معاونت قرارداده شده است.
وی افزود: تعادل جنسیتی و تضمین فرهنگی و توجه به ابعاد اقتصاد مقاومتی در حوزه بانوان و خانواده ازجمله سیاست های این معاونت و پایش نهاد دولتی و غیر دولتی در دستورکار قرار گرفته است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: