معافیت های ۵ تا ۱۳ ساله مالیاتی

اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، معافیت های ۵ تا ۱۳ ساله برای واحدهای جدید صنعتی و معدنی در نظر گرفت.

به گزارش عیارآنلاین،  بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، همه واحدهای صنعتی و معدنی غیر دولتی که از اول فروردین ۹۵ پروانه بهره برداری دریافت می کنند، در صورت تاسیس واحد صنعتی و معدنی در «مناطق معمولی» از معافیت ۵ ساله و در «شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه» از معافیت ۷ ساله مالیاتی برخوردار می شوند.

همچنین، تاسیس کنندگان واحدهای صنعتی و معدنی در «مناطق کمتر توسعه یافته» یا «شهرک های صنعتی مستقر در مناطق ویژه» به ترتیب مشمول معافیت مالیاتی «۱۰ ساله» و «۱۳ ساله» می شوند.

بر اساس این گزارش، طبق ماده۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، در مناطق کمتر توسعه یافته، بعد از دوره معافیت، تا زمانی که درآمد مشمول مالیات واحد به ۲ برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود و پس از آن، مالیات متعلقه با نرخ ۲۵ درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.
همچنین، واحدهای مذکور باید بیرون از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای بیش از ۳۰۰ هزار نفر باشند. در سایر مناطق نیز بعد از دوره معافیت، چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده باشد ۵۰ درصد درآمدِ مشمول مالیات با نرخ صفر و ۵۰ درصد باقی مانده با نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.

منبع: ایمیدرو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: