۱۲ شهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۷

دولت به کشاورزان کمک بلاعوض می دهد

دولت برای اجرای طرحهای آبیاری نوین ؛ کمک بلاعوض به کشاورزان اختصاص داده است.

به گزارش عیارآنلاین، مدیر آب و خاک و امور فنی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: دولت برای اجرای طرحهای آبیاری نوین ۱۳۵میلیار تومان کمک بلاعوض به کشاورزان این استان اختصاص داده است.

مصطفوی گفت: با توجه به بحرانی بودن آب و تداوم خشکسالی ، از کشاورزان استان درخواست می کنیم برای تجهیز باغات و مزارع خود به سیستم آبیاری تحت فشار، قطره ای و تیپ به ادارات آب و خاک جهاد کشاورزی مناطق زندگی خود مراجعه کنند.

منبع: دهقان نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: