بانک‌ها به بانک مرکزی مقروض تر شدند

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال ۷ درصد و دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۰ درصد رشد داشته است و حجم کل این بدهی‌ها را به ۸۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسانده است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس جزئیات خلاصه دارایی‌ و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ماه امسال ۱۳۱ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بوده که در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال ۲۳٫۴ درصد و در سه ماهه اول امسال ۸ درصد رشد داشته است.
سهم دولت از بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۲۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات اعتباری ۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان است.
دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه مورد بررسی ۲۲۸ هزار و ۹۰ میلیارد تومان برآورده شده که در یکسال منتهی به خرداد ماه امسال ۱۱٫۹ درصد افزایش داشته اما در سه ماهه اول امسال ۱٫۱ درصد کاهش یافته است.
سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۱۵ هزار و۵۷۰ میلیارد تومان بوده که در دوازده ماه منتهی به خرداد ۲۵٫۷ درصد و در سه ماهه اول ۷٫۳ درصد رشد داشته است.
سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری یک هزار و ۲۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بوده است که در دوازده ماه منتهی به خرداد ۳۰٫۷ درصد رشد را در بر داشته است.
رشد سپرده‌های بخش دولتی در سه ماهه اول امسال ۴٫۹ درصد بوده است. مجموع سپرده‌های دیداری در پایان خرداد ماه ۱۰۵ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۸۶۱ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان،‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه که شامل سپرده‌های صندوق پس‌انداز بانک مسکن هم می‌شود ۴۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است که در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال ۲۳٫۱ درصد رشد را تجربه کرده است.
سایر سپرده‌های بخش دولتی ۱۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان منظور شده است اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال ۷ درصد و دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۰ درصد رشد داشته است و حجم کل این بدهی‌ها را به ۸۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسانده است.

* بانک‌های تجاری (دولتی)
مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری (دولتی) در خرداد ماه امسال ۳۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است که نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۲۰٫۱ درصد و در سه ماهه اول امسال ۱٫۸ درصد رشد داشته است.
همچنین بدهی بانک‌های تجاری (دولتی) به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری ۵۴٫۲ درصد و در سه ماهه ابتدایی امسال ۳۸٫۱ درصد افزایش یافته است به طوری که حجم کل بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی  به ۱۹ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

* بانک‌های تخصصی
در بخش بانک‌های تخصصی، بدهی دولت ۴۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۹۵ ثبت شده که در یک سال منتهی به ماه مورد بررسی ۲۴٫۳ درصد و در سه ماهه اول امسال ۱۰٫۷ درصد رشد کرده است.
بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال یک درصد کاهش و در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری ۴٫۴ درصد افزایش یافته است.

* بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی
به نوشته فارس، بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری (اغلب بدهی دولت در این بخش مربوط به بانک‌هایی می‌شود که در فرایند خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند) در پایان خرداد ماه ۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منظور شده که این رقم در سه ماهه اول ۹۵ به میزان ۱۰٫۱ درصد و در یک سال منتهی به خرداد ۲۴٫۹ درصد بوده است.
همچنین حجم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه امسال ۶٫۶ درصد کاهش یافته ولی در سه دوره زمانی سه ماهه اول امسال ۹٫۴ درصد رشد داشته است.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: