معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید:

قراردادهای جدید نفتی راهگشای رفع محدودیت های منابع مالی است

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به روشنگری‌های صورت گرفته درباره مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی کارشناسان، اظهارکرد: عنوان مدل راهگشای رفع محدودیت های منابع مالی و موضوع انتقال فناوری در بخش توسعه شناخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، محسن پاک‎نژاد، با بیان این که منابع هیدروکربوری یک ثروت ملی و متعلق به همه مردم است، عنوان کرد: بحث استفاده بهینه از منابع نفتی و گازی در شرایط کنونی در تحقق مدل جدید قراردادهای نفتی خلاصه می شود.

وی افزود: این مدل با وجود رویارویی با چالشها در محافل کارشناسی، به تدریج با روشنگری‌هایی که از سوی کارشناسان در مورد آن صورت گرفته، به عنوان مدل راهگشای رفع محدودیتهای منابع مالی در بخش توسعه و علاوه بر آن در بحث انتقال تکنولوژی شناخته شده است.

پاک‎نژاد با اشاره به برنامه افزایش تولید نفت خام از مناطق نفتخیز جنوب، اظهار کرد: این منطقه طی دوران پسابرجام توانست تولید نفت را افزایش داده و هم اکنون به مرز سه میلیون بشکه در روز برساند.

به گزارش شرکت ملی نفت ایران، وی با اشاره به برنامه های افزایش ظرفیت برداشت از میدانهای غرب کارون، ادامه داد: افزایش تولید در سطح کلان به معنای آغاز رونق اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی است که این امر یعنی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی.

پاک‎نژاد ضمن تاکید بر اهمیت افزایش ضریب بازیافت همسو با افزایش تولید از میدانهای مشترک نفتی، گفت: رسیدن به این هدف آرمانی در این سطح نیازمند سرمایه گذاری کلان و ورود فناوری‌های نوین برای استفاده از توان حداکثری موجود در مخازن است.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: