کاهش تورم تولید کننده به ۳٫۳ درصد

تورم تولیدکننده در مرداد ماه با ۰٫۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۳٫۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن با ۰٫۱ درصد کاهش ۲٫۶ درصد محاسبه شده است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ مساوی است با ۱۰۰ به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲٫۶ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۰ ماه منتهی به مرداد ۹۴ به میزان ۳٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص بهای تولیدکننده در این ماه به عدد ۲۲۱٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۰٫۱ درصد و تورم میانگین ۰٫۲ درصد کاهش داشته است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: