عضو هیات رئیسه مجلس:

امنیت شغلی پزشکان عمومی نیازمند حمایت وزارت بهداشت است

رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس: واقعیت آن است که جایگاه پزشک عمومی در کشور به درستی تعریف نشده به همین دلیل این قشر از جامعه پزشکی در وضعیت نامعلومی قرار دارند.در گذر زمان نباید مسیر امنیت شغلی پزشکان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و باید قانون مدونی برای به کارگیری آنها تدوین شود لذا باید دولت لایحه ارایه دهد تا با تصویب مجلس، مسیر درستی برای پزشکان عمومی مشخص شود تا این گروه در حوزه بهداشت و درمان ماندگار شوند.

به گزارش عیارآنلاین، اکبر رنجبرزاده، در واکنش به آمار مطرح شده مبنی بر بیکاری ۴۰ هزار پزشک عمومی در کشور، افزود: واقعیت آن است که جایگاه پزشک عمومی در کشور به درستی تعریف نشده به همین دلیل این قشر از جامعه پزشکی در وضعیت نامعلومی قرار دارند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به نظر می‌رسد باید آینده روشنی برای پزشکان عمومی متناسب با شان و جایگاه‌شان تعریف شود، متاسفانه این افراد تحت الشعاع پزشکان متخصص قرار گرفتند لذا برنامه مشخص و مدونی برای آنها تعیین نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارت بهداشت باید با تشکیل کمیته‌ای به آنها ماموریت دهد تا با اختیارات خود بتوانند پزشکان عمومی را به چرخه وظایف اساسی خود بازگردانند تا این افراد به فعالیت هایی غیر از تخصص خود روی نیاورند چراکه این اقدام زیبنده نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با بیان اینکه پزشکان عمومی سفیران سلامت کشور هستند، تاکید کرد: باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرد زیرا این گروه از جامعه می توانند نقش موثری در اجرای برنامه های وزارت بهداشت داشته باشند و سلامت را برای مردم به ارمغان آورند.

رنجبرزاده یادآور شد: گذر زمان نباید مسیر امنیت شغلی پزشکان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و باید قانون مدونی برای به کارگیری آنها تدوین شود لذا باید دولت لایحه ارایه دهد تا با تصویب مجلس، مسیر درستی برای پزشکان عمومی مشخص شود تا این گروه در حوزه بهداشت و درمان ماندگار شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: بهتر است وزارت بهداشت چالش‌ها در این زمینه را اعلام کند، در این زمینه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمادگی دارد تا مشکلات مطرح شده را رفع کند زیرا وضعیت فعلی برای پزشکان عمومی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و باید فکری برای آن اندیشیده شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: