تعیین محتوای آموزشی به منظور هدایت تحصیلی از پایه هفتم

شکوهی، مدیر کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش: همکاری ما در این زمینه بیشتر با معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مرکز نیروی انسانی است تا آموزش های لازم را در طی سال داشته باشیم./ برای دانش آموزانی که وارد پایه هفتم می شوند برنامه ریزی های مناسبی در جهت هدایت تحصیلی داریم که در طول سه پایه متوسطه اول انجام می شود.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود شکوهی اظهار داشت : در ارتباط با توانمند سازی مربیان و مشاوران مجوز هایی را از مرکز نیروی انسانی دریافت و در سطح استانی، منطقه و در سطح ملی دوره هایی را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: در راستای توانمندسازی بخشی از دوره های ضمن خدمت از شهریور ماه آغاز می شود که به صورت قطبی در استان ها اجرا خواهد شد و برای شرکت در این دوره ها تمامی کارشناسان مشاوره را به صورت قطبی دعوت می کنیم .

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد : برنامه ریزی جامعی را با همکاری بخش های مختلف آموزش و پرورش برای برگزاری دوره های ضمن خدمت مربیان و مشاوران تدارک دیده ایم .

وی خاطر نشان کرد : همکاری ما در این زمینه بیشتر با معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مرکز نیروی انسانی است تا آموزش های لازم را در طی سال داشته باشیم .

شکوهی یادآورشد : محتوای آموزشی مربوط به هدایت تحصیلی را که مختص دانش آموزان، مدیران ، مربیان و والدین است حداکثر تا آبان ماه در اختیار دانش آموزان سه پایه هفتم ، هشتم و نهم، مدیران ، مربیان و والدین آنها قرار می دهیم .

وی گفت: برای دانش آموزانی که وارد پایه هفتم می شوند برنامه ریزی های مناسبی در جهت هدایت تحصیلی داریم که در طول سه پایه متوسطه اول انجام می شود.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: