تعیین پاداش ۱۴۰ هزار تومنی برای با سوادی در سال ۹۵

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: هزینه سرانه سوادآموزی در سال ۹۴ بالغ بر ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بوده که پاداش یک میلیون و ۳۴۰ هزار ریال تعیین شده است./ سرانه سال ۹۵ حدود ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال و پاداش قبولی مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال تعیین شده است.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده در خصوص پاداش ویژه برای باسواد کردن بیسوادان در سال ۹۵، اظهار کرد: به منظور جذب حداکثری سوادآموزان و در تعقیب سیاست توازن عمومی برابر مصوبه دولت، سازمان مجاز است به افراد بیسواد ۱۰ تا ۴۹ ساله ای که در برنامه های سوادآموزی حضور یافته و موفق به کسب گواهینامه قبولی شده اند معادل ۲۰ درصد هزینه صورت گرفته را برای آموزش به عنوان پاداش دهد.

وی ادامه داد: بر این اساس از آن جاییکه هزینه سرانه سوادآموزی در سال ۹۴ بالغ بر ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بوده پاداش یک میلیون و ۳۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: مرحله اول این موضوع برای حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر جمعا به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با حضور وزیر آموزش و پرورش پرداخت شد.

باقرزاده بیان کرد: سرانه این دوره در سال ۹۵ حدود ۶ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال و پاداش قبولی مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال تعیین شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: این پاداش صرفا به اتباع ایرانی و افرادی که در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال باسواد شده اند و شماره حساب بانک به نام خود مفتوح دارند پرداخت می شود.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: