بار ۸۰ درصد از تجارت خارجی کشور بر دوشِ تنها ۶ پایانه گمرکی

طبق آمار گمرک، بیش از ۸۰ درصد از صادرات و واردات محصولات تنها از ۶ پایانه گمرکی کشور انجام می‌گیرد که نشان‌دهنده وابستگی کشور به تعداد محدودی از گمرکات است.

به گزارش عیارآنلاین، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به ۱۶٫۳ میلیارد دلار رسیده و همچنین میزان واردات کشور در این مدت بالغ بر ۱۲٫۹ میلیارد دلار بوده است.

طبق این آمار گمرک، ۱۶٫۳ میلیارد دلار محصولات صادراتی از ۹۹ گمرک صادر می‌شود که در این میان گمرکات منطقه آزاد عسلویه با ۳۴ درصد، بازرگان با ۱۰٫۳ درصد، شهید رجایی با ۱۰٫۱ درصد و پتروشیمی بندر امام خمینی با ۶٫۳ درصد بیشترین سهم را در صادرات کشور به خود اختصاص داده‌اند.

در زمینه واردات نیز ۱۲٫۹ میلیارد دلار واردات کشور از ۷۵ گمرک مختلف انجام شده که گمرکات شهید رجایی با ۳۲ درصد، بندر امام خمینی با ۱۵ درصد، فرودگاه امام خمینی با ۸٫۱ درصد و معاونت واردات و ترانزیت تهران با ۸ درصد بیشترین سهم را در واردات کشور به خود اختصاص داده‌اند.

در جداول و شکل‌های زیر جزئیات سهم هریک از گمرکات از واردات و صادرات کشور در ۴ ماه ابتدایی سال جاری نشان داده شده‌است.

۱۳۹۵۰۶۰۷۰۵

۱۳۹۵۰۶۰۷۰۶

۱۳۹۵۰۶۰۷۰۷

۱۳۹۵۰۶۰۷۰۸

طبق جداول بالا، بیش از ۸۰ درصد از صادرات و واردات محصولات کشور تنها از ۶ گمرک کشور انجام می‌گیرد. این مسئله نشان‌دهنده وابستگی کشور به تعداد محدودی از گمرکات است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: