۱ شهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۴

معاون وزارت علوم: نظام دوره‌های دکتری یکپارچه می شود

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در شورای برنامه ریزی آموزش عالی موضوع یکپارچه سازی نظام دوره های دکتری درحال بررسی است و قرار است تنها یک نوع پذیرش در این دوره ها وجود داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر احمدی با اعلام این خبر اظهار داشت : در نظام آموزشی کشور دو نوع دکتری آموزش محور و پژوهش محور وجود دارد که در شورای برنامه ریزی آموزش عالی کشور موضوع نظام دوره دکتری درحال بررسی است.

وی افزود: در این شورا قرار است نظام پذیرش دانشجو در دوره های دکتری یکپارچه شود به این معنی که دیگر دو نوع دکتری آموزش محور و پژوهش محور نداشته باشیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: اما در این طرح جدید اختیار در نوع ارائه واحدهای آموزشی دیده شده به این معنی که در برخی مراکز، واحدهای پژوهشی بیشتری به دانشجویان دوره دکتری ارائه شود.
دکتراحمدی گفت: به طور مثال برای دانشجویان دوره دکتری پژوهشگاه ها واحدهای پژوهشی بیشتری ارائه خواهد شد.
وی افزود: این طرح درحال بررسی در شورای عالی برنامه ریزی است و هنوز نهایی نشده و پیش بینی می شود طی سه ماه آینده این طرح نهایی و تصویب شود.

منبع: وزارت علوم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: