پایش اصلاح شوری سالانه ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی

معاون وزیرجهاد کشاورزی گفت:سلانه ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پایش اصلاح شوری و حفاظتی قرار می گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، علیمراد اکبری از برنامه ریزی مدون توسعه پایدار بخش کشاورزی در برنامه ششم خبرداد و گفت:در برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه آبیاری نوین اعم از قطره ای و زیرزمینی تصمیم های خوبی گرفته می شود .

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد توسعه مبتنی بر اصول محیط زیست و توسعه پایدار را از ویژگیهای دوره جدید طرحهای توسعه اعلام کرد و گفت : بدون توجه به محیط زیست هر فعالیتی ، ارزش لازم را نخواهد داشت و توسعه ای هدفمند و هوشمند است که با رعایت اصول زیست محیطی انجام شود و مدیریت منابع آب و خاک نیز در این جهت قرار دارد.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال ۲۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های بخش آب و خاک کشاورزی هزینه می شود که حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال از این میزان مربوط به اعتبارات صندوق توسعه ملی است.
وی تاکید کرد : رویکرد معاونت آب و خاک ارتقای بهره‌وری به جای توسعه سطح زیرکشت  یا توسعه عمودی به جاری توسعه افقی است که با مدیریت بهینه منابع آب و خاک تحقق می یابد و از صندوق توسعه ملی رقم خوبی برای توسعه آبیاری مدرن اختصاص می یابد .
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت : “تغییر اقلیم، مصرف بی‌رویه، افزایش چاه‌های غیرمجاز و خشکسالی سبب شده است از ۶۵۰ دشت کشور، ۳۰۰ دشت در معرض نابودی، خشک شدن و شرایط فوق بحرانی قرار گیرد و امروزه باید ارتقای  بهره‌وری در بخش کشاورزی به منظور مصرف بهینه آب و افزایش تولید نهادینه شود.”
در سه سال اخیر با اجرای روش های آبیاری تحت فشار یک میلیارد متر مکعب، شبکه های فرعی ۲۱۶ میلیون متر مکعب، انتقال آب با لوله ۸ میلیون متر مکعب، پوشش انهار ۲ میلیون متر مکعب، بهسازی کانال های آبیاری ۳۲ میلیون متر مکعب، تجهیز و نوسازی مدرن ۱۹۰ میلیون متر مکعب، نوسازی شالیزارها ۱۳ میلیون متر مکعب،نوسازی اراضی سنتی ۱۶میلیون متر مکعب و اجرای عملیات آب و خاک در عرصه های تعاونی ۱۷ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.
عملیات آب و خاک در سطح یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار اجرا می شود که ۵۵۰ هزار هکتار آن در استان های خوزستان و ایلام، ۴۶ هزار هکتار در سیستان و ۴۰۰ هزار هکتار احداث شبکه های فرعی است.
اکبری گفت : همچنین در برنامه ششم توسعه سالانه برای ۴۰۰ هزار هکتار اجرای روش های آبیاری تحت فشار و ۱۰۰ هزار هکتار روش های مدرن سطحی برنامه ریزی شده است و در طرح تعادل بخشی به منابع اب با وزارت نیرو همکاری می کنیم و در زرح مشترک صرفه جویی ۱۱ میلیارد متر مکعب آب ظرف برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است و تلاش می کنیم میزان آب مصرفی ۳۴ محصول زراعی و باغی را به تفکیک دشت، استان و منابع آب و خاک تعیین و رعایت شود که ابتدا شامل جو، گندم، برنج، لوبیا، زیتون و پسته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به طرح خاک ورزی این وزاتخانه  هم گفت : بهبود وضعیت ۲٫۵ میلیون هکتار خاک کشاورزی در برنامه ششم توسعه  مد نظر است و هر سال ۵۰۰ هزار هکتار خاک کشاورزی مشمول پایش، اصلاح شوری، کشاورزی حفاظتی می شود.
وی با بیان اینکه ۱۸ میلیون هکتار خاک کشور در چرخه تولید است که ۷٫۸ میلیون هکتار اراضی آبی و بقیه اراضی دیم محسوب می شود افزود :محدودیت منابع آب نشان می دهد که نمی توانیم طرحهای توسعه کشاورزی را با روشهای سنتی و یا نیمه صنعتی ادامه دهیم و باید مدیریت قطره ای و ذره ای منابع آب در اولویت همه نهادها باشد که ما هم توسعه شبکه های آبیاری نوین را در اولویت قرار دادیم.
وی همچنین از تغییر الگوی کشت و آرایش جدید زمانی و مکانی کشت محصولات خبر داد و گفت : کشت چغندر قند از فصل بهار به فصل پاییز منتقل شده است تا بتوانیم از آب باران یا آب سبز و رطوبت خاک بیشترین بهره وری را داشته باشیم .
اکبری  گفت : کشت محصولات آب بر و پر آب در مناطقی که منابع آب کمتری دارند محدود شده است و کشت برنج در استانهای شمالی متمرکز خواهد شد.
وی افزود: کشاورزی حفاظتی هم و مدیریت خاک ورزی هم در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است و همه تلاش ما بر این روند متمرکز می شود که بتوانیم از ترکیب مدیریت بهینه منابع آب و منابع خاک حداکثر محصولات را تولید کنیم که در مسیر اقتصاد مقاومتی و تامین امنیت غذایی و توجیه پذیری اقتصاد کشاورزی قرار دارد.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: