مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده : هدف ما ساماندهی آموزش‌های پیش از ازدواج است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده گفت: هدف ما از اجرای طرح آموزش های پیش از ازدواج، ساماندهی دوره هایی است که اکنون به صورت پراکنده در دستگاه‌های مختلف برگزار می شود.

به گزارش عیارآنلاین، ناصر صبحی قره ملکی در جلسه کمیسیون ازدواج و تعالی خانواده با بیان اینکه طرح آموزش های پیش از ازدواج یک طرح جدید نیست بلکه هدف ساماندهی دوره های آموزشی پیش از ازدواج است، افزود: در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها به صورت پراکنده و مستقل دوره های آموزشی پیش از ازدواج برگزار می کنند که هدف ما این است تا همه این فعالیت ها را در یک راستا و در چارچوب مشخص ساماندهی کنیم.

وی اضافه کرد: این موضوع دو نکته را در بر دارد اول اینکه پس از اجرایی شدن این طرح دستگاه ها باید دوره های مستقل و جزیره ای خود را متوقف کنند تا بتوان به خوبی میزان اثر بخشی این طرح را ارزیابی کرد و دوم اینکه دستگاه ها لازم نیست بودجه جداگانه ای برای این طرح اختصاص دهند بلکه بودجه مربوط به دوره های آموزشی را که تا کنون برگزار می کردند برای اجرایی کردن این طرح متمرکز کنند.

صبحی قره ملکی در ادامه با اشاره به فاز اول عملیاتی کردن طرح آموزش های پیش از ازدواج تاکید کرد: در فاز اول گروه هدف جوانان در آستانه ازدواجی است که در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند و در این راستا از دستگاه ها می خواهیم که تعداد جوانان در استانه ازدواج را در دستگاه خود شناسایی و معرفی نمایند تا از این طریق میزان بودجه مورد نیاز برای عملیاتی کردن فاز اول طرح مشخص شود.

وی با بیان اینکه اکنون در وزارت ورزش و جوانان بانکی اطلاعاتی مدرسان دوره های آموزشی پیش از ازدواج را گرداوری کرده ایم، افزود: همچنین از دستگاه ها می خواهیم که بانک اطلاعاتی مدرسان خود را اعلام کنند تا ضمن دستیابی به یک بانک اطلاعاتی جامع افراد فاقد صلاحیت را شناسایی و از لیست مدرسان حذف کنیم و برای افراد دارای صلاحیت در صورت لزوم دوره های تربیت مدرس برگزار کنیم.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و خانواده افزود: طرح حاضر پس از تجمیع نظرات دستگاه ها و انجام اصلاحات لازم مجددا در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مطرح خواهد شد با این حال تمرکز ما بر دقت انجام کار است پس عجله نمی کنیم و اگر نیاز باشد جلسه کمیسیون را یک بار دیگر قبل از ارائه در جلسه ستاد برگزار می کنیم اما من از دستگاه ها می خواهم که موارد عنوان شده را به صورت جدی پیگیری کنند.

صبحی در جمع بندی نتایج این جلسه رئیس کمیسیون تخصصی ازدواج و تعالی خانواده عنوان کرد: به طور کلی بیشتر دستگاه ها با اجرای این طرح موافق هستند و تاکید ما بر رای اکثریت است، در زمینه بودجه نیز که دغدغه اصلی بیشتر دستگاه هاست به منظور اینکه این دغدغه مانع از اجرایی شدن طرح نشود به ستاد ساماندهی پیشنهاد خواهیم داد تا طرح با ظرفیت های موجود در دستگاه ها که هم اکنون صرف انجام دوره های آموزشی پیش ازدواج البته به صورت پراکنده می شود شروع شود و به طور همزمان برای گسترش عملیاتی کردن طرح به دنبال جذب ظرفیت های جدید مالی باشیم.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: