تضعیف جایگاه زنان و مسائل فرهنگی در برنامه ششم توسعه

جانشین رئیس بسیج جامعه زنان گفت: مسائل فرهنگی و جایگاه زنان در برنامه ششم توسعه تضعیف شده است و در حوزه زنان بیشتر بر توانمندسازی زنان تأکید شده است که نمی‌تواند تحکیم بنیان خانواده را به دنبال داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، مینا بیابانی  در مورد جایگاه زنان در برنامه ششم توسعه گفت: مسائل فرهنگی در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه‌های پنجم و قبل از آن تقلیل پیدا کرده و این وصف در حالی است که اساساً فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های فرهنگی باید خیلی زیاد باشد تا بتواند با هجمه‌های فرهنگی که واقعا در جامعه دیده می‌شود مقابله کند.

وی افزود: در کمبود مباحث فرهنگی در برنامه توسعه ششم موضوع زنان و خانواده بسیار تضعیف شده و تنها در دو یا سه خط توضیح داده شده است که آن هم بر محور عدالت جنسیتی که قطعا ناظر بر همان تساوی جنسیتی است دیده شده است.

جانشین بسیج جامعه زنان تصریح کرد: مسائل فرهنگی و مسائل خانواده در این برنامه بسیار تضعیف شده و بیشتر مباحث به سمت توانمندسازی زنان حرکت کرده است که در واقع تحکیم بنیان خانواده را نمی‌تواند برای ما به دنبال داشته باشد.

بیابانی ادامه داد: در بخش دیگر آمده است مجموعه‌ای که خودشان سیاستگذاری می‌کنند، خودشان اجرا و نظارت کنند و در انتها گزارش دهند که این بند ناقص و نامناسب است و باید حتما دستگاه‌های نظارتی وجود داشته باشند که عملکرد آنها را ارزیابی کنند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: