برنامه سازمان نهضت سواد آموزی برای آموزش ۴۲۰ هزار بی سواد

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: امسال برای آموزش ۴۲۰ هزار بی‌سواد برنامه ریزی کردیم./ تاکنون ۱۶۰ هزار بیسواد تحت پوشش قرار گرفته اند، ۵۰ درصد این تعداد بیسواد مطلق هستند./ برنامه سوادآموزی برای ۶۱ درصد زنان و ۳۹ درصد مردان تعیین شده./ اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ بی سواد اتباع خارجی هدف گذاری شده است.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده در خصوص هدف گذاری باسوادی برای امسال، گفت: امسال طبق موافقت نامه ای که با دولت داریم برای آموزش ۴۲۰ هزار بی‌سواد برنامه ریزی کردیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی هدف گذاری آموزش و پرورش برای باسواد کردن ۵۰۳ هزار بی‌سواد در استان ها پیش بینی شده است، تصریح کرد: تاکنون ۱۶۰ هزار بیسواد تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد این تعداد بیسواد مطلق هستند و ۵۰ درصد دیگر نیز از بین افرادی هستند که یا کلاس اول را گذرانده اند و یا تا پایان دوره ابتدایی درس خوانده اند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: در این هدف گذاری برنامه سوادآموزی برای ۶۱ درصد زنان و ۳۹ درصد مردان تعیین شده و ۷۵ درصد زنان و ۲۵ درصد مردان در این برنامه ها مشارکت می کنند.

وی عنوان کرد: اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ بی سواد اتباع خارجی هدف گذاری شده است که با باسواد کردن ۳ هزار بیسواد طبق قرارداد با کمیساری ها، حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ اتباع خارجی می شوند.

منبع: ایلنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: