ارائه مبحث هدایت تحصیلی توسط مشاوران در ۱۲ ساعت درسی

مصطفوی، معاون برنامه ریزی امور مشاوره اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش: مبحثی با عنوان هدایت تحصیلی شغلی ارایه شده که در قالب ۱۲ ساعت از سوی مشاوران برای دانش آموزان تدریس می شود./ ر اساس سند تحول بنیادین باید ۴۸ درصد دانش آموزان در رشته های فنی و ۵۲ درصد در رشته های نظری تحصیل کنند./ هدایت تحصیلی از سال آینده روند فرآیندی را دنبال خواهد کرد به این صورت که از پایه های هفتم و هشتم اطلاعات لازم به دانش آموزان داده می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمد مصطفوی اظهار کرد: این افراد نیز همانند دیگر دانش آموزان باتوجه به امتیازات کسب کرده می توانند در رشته مورد نظر خود ثبت نام کنند.
وی افزود: در مجموع یک میلیون دانش آموز برای ورود به پایه دهم در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ باید هدایت تحصیلی می شدند، که آمار دقیق دانش آموزان ثبت نام شده در پایان شهریورماه اعلام می شود.
معاون برنامه ریزی امور مشاوره اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون تمامی استان ها نسبت به هدایت تحصیلی و ثبت نام دانش آموزان پایه دهم اقدام کرده اند و مشکل خاصی وجود ندارد و موارد جزیی نیز توسط کمیته هدایت تحصیلی مناطق برطرف می شود.
مصطفوی افزود: برای آشنای دانش آموزان با نحوه انتخاب رشته تحصیلی از مهر سال ۹۴ برای دانش آموزان در کتاب کار و فناوری مبحثی با عنوان هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان ارایه شده که در قالب ۱۲ ساعت از سوی مشاوران برای دانش آموزان تدریس می شود.
وی برگزاری کلاس های توجیهی و بازدیدهای شغلی برای دانش آموزان و اولیا آنها، ۲۴ ساعت دوره ضمن خدمت برای مدیران و ۴۰ ساعت آموزشی برای مشاوران را از دیگر اقدامات در راستای هدایت تحصیلی دانش آموزان برشمرد.
معاون برنامه ریزی امور مشاوره اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: بر اساس سند تحول بنیادین باید ۴۸ درصد دانش آموزان در رشته های فنی و ۵۲ درصد در رشته های نظری تحصیل کنند که این رقم اکنون در رشته های فنی ۳۸ و رشته های نظری ۶۲ درصد است و هنوز به توسعه متوازن دسترسی پیدا نکرده ایم.
وی با بیان اینکه انتخاب رشته بر اساس ۶۵ درصد بررسی مشاوره ای و ۳۵ درصد عملکرد تحصیلی انجام شد، گفت: امسال برای اولین بار هدایت تحصیلی از پایه دهم به نهم آمده اما از سال آینده روند فرآیندی را دنبال خواهد کرد به این صورت که از پایه های هفتم و هشتم در قالب درس تفکر و سبک زندگی و در پایه نهم در قالب درس کار و فناوری، اطلاعات لازم به دانش آموزان داده می شود تا بتوانند انتخاب آگاهانه ای داشته باشند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: