ترکان: مناطق آزاد پل ارتباطات اقتصادی، صادرات و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی هستند

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد پل ارتباطات اقتصادی، صادرات و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی هستند و باید از ظرفیت های این مناطق بیشتر استفاده شود.

به گزارش عیارآنلاین، «اکبر ترکان» جذب سرمایه گذار را لازمه توسعه کشور و یک راهبرد اساسی دانست و افزود: سیاست دولت ایجاد فرصت برای جذب سرمایه ها و ورود فناوری های پیشرفته به کشور است.
وی توسعه اقتصادی را نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی دانست و افزود: بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان به تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی فکر کرد.
ترکان مناطق آزاد را راهی برای افزایش مبادلات تجاری معرفی کرد و افزود: این مناطق می توانند با جذب تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و نیز سرمایه های خارجی موجب توسعه کشور در بخش صنعت شوند و بر تجارت داخلی نیز تاثیر گذار باشند.
مشاور رییس جمهوری افزود: رویکرد تاسیس مناطق آزاد، تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش درآمد های عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای است.
وی مقوله کارآفرینی را کلیدی ترین ملزومات رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور دانست و افزود: شناسایی و ایجاد فضای مناسب برای رشد فعالیت های کارآفرینانه همواره مورد توجه صاحبنظران است و از این رو مناطق آزاد از بسترهای حیاتی برای رشد و گسترش فعالیت های کارآفرینانه به شمار می روند.
ترکان محرومیت زدایی و توسعه همه جانبه مناطق آزاد را الگویی مناسب برای توسعه همه جانبه کشور عنوان کرد و افزود: تسهیل روند تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری و تامین نیاز کشور از اهداف مناطق آزاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: جهت گیری مناطق آزاد برای اقتصاد مقاومتی تسهیل روند تولید، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و افزایش صادرات کالا است.
ترکان اهتمام دولت را حمایت از تولید و رونق اقتصادی در کشور دانست و تاکید کرد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بستری برای عملیاتی کردن این اهداف است.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: