اختصاص بخشی از شهریه دریافتی از مدارس غیردولتی به دیگر مدارس غیردولتی در مناطق محروم

نمایندگان مجلس مقرر کردند؛ سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.

به گزارش عیارآنلاین، در جریان بررسی برخی مواد لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان، ماده ۲۰ این لایحه پس از اعمال تغییراتی تصویب شد

ماده ۲۰ این لایحه پس از اصلاح:

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به صورت علی الحساب مالیاتی دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا پایان سال تسویه نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: