مشاور فانی:

آموزش و پرورش در برنامه ششم تکلیفی به جز اجرای سند تحول ندارد

مددی، مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه در آموزش و پرورش تکلیفی به جز اجرای سند تحول نداریم، افزود: همه کارها باید به استناد سند تحول باشد/ برنامه های عملیاتی و راهکارهای سند تحول به حضور روسای استانها اعلام شده است.

به گزارش عیارآنلاین، رضا مددی؛ رئیس اجرای سند تحول در سی و سومین اجلاس روسا و مدیران آموزش و پرورش، در میزگرد سند تحول  مبنای برنامه سند تحول را تدوین نقشه راه و فرصتی برای آموزش و پرورش  دانست که به شکل منظم تکالیف و وظایف را ترسیم می کند. برنامه های عملیاتی و راهکارهای سند تحول به حضور روسای  استانها اعلام شده است و ۱۵۶ سند در سال  ۹۵ به حوزه های ستادی استان ها ارسال شد و راهکارهایی در این رابطه تنظیم شده است.

رضا مددی از دیگر اقدامات انجام شده را طراحی خرده نظام های سند تحول خواند که  ۱۳-۱۴ خرده نظام در این مدت طراحی شده اند.

رئیس اجرای سند تحول تشکیل شورای راهبردی را از دیگر اقدامات انجام شده خواند که مقوله تحول از طریق این شورا مدیریت می شود و نظارت های کلان و هماهنگی لازم در جهت در مسیر سند تحول انداختن تلاش های صورت گرفته را از وظایف این شورا خواند .

مددی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه در آموزش و پرورش تکلیفی به جز اجرای سند تحول نداریم، افزود: همه کارها باید به استناد سند تحول باشد و اقدامات همه حوزه ها باید در حوزه سند تحول بوده و همچنین تمام چیزهایی که می تواند راه را هموار کند باید در جهت این سند باشد.

وی در ادامه افزود : سازمان آموزش و پرورش باید با توجه به تجربیات گذشته خود و استفاده از آنها راه را هموار کند و دیگر دستگاه ها و ارگانها باید بیایند  پای کار و این کار را با همکاری پیش ببرد و از امکانات بیرونی برای هرچه بهتر شدن کارها استفاده کنند.

رئیس اجرای سند تحول با تاکید برگسترش فرهنگ تحول خواهی گفت: دست اندرکاران آموزش و پرورش باید به درستی با سند تحول آشنا باشند و با شناخت کاملی از فرآیند اجرایی آن داشته باشند؛چرا که بدون این شناخت  این عملکرد  آن طور که باید عملی نخواهد شد.

منبع: ایلنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: