۹۰۰ باب از مدارس آموزش و پرورش استیجاری است

واسعی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش: مدارس استیجاری ۹۰۰ مورد است که اولویت اولِ آموزش و پرورش نیستند چون داشتن ۱ درصد املاک استیجاری برای آموزش و پرورش نقیصه نیست و راهکاری پیشنهاد شده تا از کمک خیران استفاده کنند و توافق شود املاک مازاد را به جای املاک استیجاری به مالکان ارائه دهد.

به گزارش عیارآنلاین، واسعی با اشاره به وضعیت مدارس استیجاری گفت: این املاک شاید کمتر از ۱ درصد باشد و مشکلات چندانی برای آموزش و پرورش ایجاد نکرده؛ تعداد این املاک متنوع است و عمدتا به خود آموزش و پرورش متعلق است که تنها اخذ سند مالکیت آن باقی مانده است.

وی افزود: اخیرا در خصوص املاک اختلافی با برخی نهادهای عمومی و بنیادها مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره) که شامل ۱۷۲ مدرسه می شود رایزنی و تعدادی از آن ها تعیین تکلیف شده است. تعدادی از املاک بنیاد شهید و کمیته امداد نیز در تصرف آموزش و پرورش است.

وی خاطرنشان کرد: یکسری املاک نیز متعلق به اشخاص حقیقی است؛ برخی از این افراد رأی گرفته اند و برخ دیگر نیز رأی نگرفته اند که تعداد آن حدود ۲۰۰ مورد است و تصرفات اولیه آموزش و پرورش نیز ارگانی نبوده و مقامات مجاز عرصه‌های مدارس را واگذار کرده‌اند و در ادامه مالکان اقداماتی صورت داده‌اند که سند آموزش و پرورش لغو شده است.

واسعی در ادامه سخنان خود در رادیو گفت وگو با اشاره به اینکه از توان و کمک خیران نیز استفاده شده است، گفت: همچنین مدارس استیجاری ۹۰۰ مورد است که اولویت اولِ آموزش و پرورش نیستند چون داشتن ۱ درصد املاک استیجاری برای آموزش و پرورش نقیصه نیست و راهکاری پیشنهاد شده تا از کمک خیران استفاده کنند و توافق شود املاک مازاد را به جای املاک استیجاری به مالکان ارائه دهد.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: