حضور ۱۷ هزار اتباع خارجی در برنامه‌های سوادآموزی سال ۹۵

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: در سال جاری ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر از اتباع را سازمان نهضت سوادآموزی و تعدادی را هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای شرکت در برنامه‌های سوادآموزی در نظر گرفته است که عدد سواد‌آموزان اتباع در سال جاری را به حدود ۱۷ هزار نفر می‌رساند.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به این پرسش که «تعداد اتباع خارجی که در فعالیت‌های سوادآموزی شرکت دارند چقدر است؟»، اظهار داشت: در سال گذشته ۲۴ هزار و ۹۰۰ نفر از اتباع خارجی در برنامه‌های سوادآموزی شرکت داشتند.

وی افزود: در سال جاری ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر از اتباع را سازمان نهضت سوادآموزی و تعدادی را هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای شرکت در برنامه‌های سوادآموزی در نظر گرفته است که عدد سواد‌آموزان اتباع در سال جاری را به حدود ۱۷ هزار نفر می‌رساند.

باقرزاده در پاسخ به این پرسش که «آیا پاداش ریالی به اتباع خارجی بیسواد در ایران هم پرداخت می‌شود؟»، گفت: مصوبه‌ای که دولت برای پرداخت پاداش به سواد آموزان دارد با صراحت برای پرداخت و عدم پرداخت پاداش به اتباع اشاره نکرده است، اما اکنون پاداش سوادآموزی به ایرانیان پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه برای واریز پاداش ریالی سوادآموزی به حساب افراد نیازمند کد ملی و شماره حساب بانکی آنها هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه اتباع خارجی در ایران دارای کد ملی و شماره حساب بانکی نیستند امکان واریز پاداش ریالی برای سواد آموزان آنها امکان پذیر نیست.

باقرزاده ادامه داد: از طرفی هم با توجه به اینکه اتباع خارجی هیچگونه مدارکی دال بر بیسوادی یا باسوادی در ایران ندارند به صورت دقیق نمی‌دانیم که آنها واقعا بیسواد هستند یا خیر، و اطلاعات کافی در این مورد در اختیار نداریم؛ بر همین اساس، پاداش ریالی فقط به سواد آموزان کشورمان پرداخت می‌شود.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: