ارزشیابی توصیفی حذف نمی‌شود

نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر عدم حذف ارزشیابی توصیفی، گفت: پیشنهاداتی برای برخی دروس پایه‌های پنجم و ششم به صورت ارزشیابی کمی و نمره‌ای وجود دارد که در دست بررسی است.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا برنامه‌ای برای حذف ارزشیابی توصیفی از دوره ابتدایی وجود دارد؟»، اظهار داشت: خیر، حذف ارزشیابی توصیفی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش نیست.

وی با بیان اینکه ارزشیابی توصیفی به قوت خود باقی خواهد بود، خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی شده است که در دوره ابتدایی و در پایه‌های پنجم و ششم، بعضی دروس به صورت ارزشیابی کمی و نمره‌ای باشد که این هم موافقان و هم مخالفانی دارد و در دست بررسی است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته نشود همان ارزشیابی توصیفی از اول دبستان تا پایه ششم به قوت خود باقی خواهد بود.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: