حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه به مرز پنج میلیارد دلار رسید

حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در نیمه نخست سال جاری میلادی به چهار میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار رسید. مبادلات تجاری دو کشور گرچه نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد، ولی این کاهش بیشتر ناشی از کاهش قیمت کالا و نفت در بازارهای جهانی است.

به گزارش عیارآنلاین، حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه فقط در ماه ژوئن سال جاری به ۸۳۹ میلیون و ۵۴۸ هزار دلار رسید. این رقم در ژوئن سال گذشته ۸۷۷ میلیون و ۵۶۲ هزار دلار بود.
محاسبات خبرنگار ایرنا از داده های بازرگانی خارجی ترکیه که به تازگی از سوی موسسه آمار دولتی ترکیه منتشر شد، نشان می دهد، گرچه صادرات غیر نفتی ایران به ترکیه رو به افزایش است ولی کاهش جدی در نرخ نفت در بازارهای جهانی و با توجه به اینکه بخش اعظمی از صادرات کشورمان به ترکیه را تشکیل می دهد، موجب شده است که صادرات کشورمان به ترکیه کاهش و در مقابل صادرات ترکیه به ایران افزایش یابد.
در ژوئن سال جاری صادرات ترکیه به ایران با افزایش قابل توجهی به میزان ۴۵٫۳ درصد افزایش نسبت به ژوئن سال گذشته از ۳۳۶ میلیون و ۹۴۸ هزار دلار به ۴۸۹ میلیون و ۵۰۳ هزار دلار رسید. در ژوئن سال گذشته سهم ایران در صادرات ترکیه برابر ۲٫۸ درصد بود که در این دوره به ۳٫۸ درصد رسیده است.
در مقابل واردات ترکیه از ایران در ژوئن سال جاری با ۳۵٫۳ درصد کاهش از ۵۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار دلار به ۳۵۰ میلیون و ۴۵ هزار دلار رسید.
اما در بررسی فرایند شش ماهه مبادلات تجاری دیده می شود که در این دوره صادرات ترکیه به کشورمان ۳۷٫۲ درصد افزایش و واردات این کشور از ایران نیز ۳۸ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته کاهش دارد. در نیمه نخست سال گذشته سهم ایران در واردات ترکیه برابر ۳٫۳ درصد بود که در این دوره به ۲٫۲ درصد افت کرده است.
در شش ماه نخست سال گذشته صادرات ترکیه به ایران یک میلیارد و ۸۹۲ میلیون و ۷۶۵ هزار دلار بود که در این دوره به دو میلیارد ۵۹۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و واردات این کشور نیز از سه میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۹۶۹ هزار دلار به دو میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۲۰۱ هزار دلار رسیده است تا حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در نیمه نخست سال با افتی به میزان (۶۴۰٫۷۳۳ میلیون دلار) یعنی ۱۱٫۷۸ درصد روبرو شود.
ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۵ میلادی حجم مبادلات بازرگانی دو کشور با نزدیک به ۲۹ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۴، به ۹ میلیارد و ۷۶۱ میلیون و ۴۸۲ هزار دلار رسیده است، ابراز امیدواری می کنند در سال جاری میزان افت در مبادلات تجاری به حدود ۱۰ درصد برسد. البته بخش مهمی از این افت نیز ناشی از کاهش جهانی نرخ نفت و گاز خواهد بود.
در این میان در ماه ژوئن کل صادرات ترکیه با ۸٫۱ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۹۱۶ میلیون و ۱۸۴ هزار دلار و واردات این کشور نیز با هفت درصد افزایش به ۱۹ میلیارد و ۴۷۵ میلیون و ۱۸۲ هزار دلارسید. این برای دومین ماه متوالی در سال جاری میلادی است که صادرات ترکیه رو به رشد دیده می شود.
در نیمه نخست سال جاری نیز صادرات ترکیه با ۲٫۴ درصد کاهش به ۷۱ میلیارد و ۶۶۸ میلیون و ۵۹۵ هزار دلار و واردات این کشور با ۶٫۷ درصد کاهش به ۹۹ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار رسید تا حجم تجارت شش ماهه این کشور با نیم درصد کاهش نسبت به بازه زمانی سال گذشته به ۱۷۱ میلیارد و ۳۱۹ میلیارد و ۹۹۰ هزار دلار برسد. کسری در بازرگانی خارجی ترکیه در این دوره با ۱۶ درصد بهبود نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۷ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار افت کرده است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: