رشد شاخص های بهره برداری صنعتی در سه ماهه نخست امسال

طی ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری به تعداد یک هزارو ۱۴۸ فقره پروانه بهره برداری صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت در سراسر کشور صادر شده است که در مقایسه با ۳ ماهه نخست سال گذشته که یک هزارو ۵۳فقره صادر شده بود ، رشدی معادل ۹ درصد را نشان می دهد.

به گزارش عیارآنلاین، در دوره مورد بررسی  اشتغال ایجاد شده از ناحیه صدور پروانه بهره برداری صنعتی به ۱۸ هزارو ۲۶۸ نفر رسیده  که نسبت به ۳ ماهه نخست سال ۹۴ که برای ۱۳ هزارو ۳۸۴ نفر شغل ایجاد شده بود ، رشد ۳۶٫۵ درصدی را نشان می دهد.
برپایه این گزارش ؛ سرمایه  گذاری انجام یافته برای یک  هزارو ۱۴۸ فقره پروانه بهره برداری صنعتی طی ۳ ماهه نخست امسال  بالغ بر ۸۲ هزارو ۴۰۵ میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال بوده که نسبت به ۳ ماهه نخست سال گذشته که ۲۵ هزارو ۳۶۸میلیارد ریال و ۱۰۰میلیون ریال بوده رشد ۲۲۴٫۸ درصدی یافته است.

منبع: شاتا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: