پرداخت هزار و ۸۰۰ میلیارد از بدهی بیمه سلامت به دانشگاه ها

کبیر، مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان: تا شهریور سال ۹۴، از منابع سال ۹۵، بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان پرداخت شده و از شهریور تا پایان سال ۹۴، حدود دو هزار میلیارد تومان باید بپردازیم. اسناد سال ۹۵ هنوز به دستمان نرسیده است. تا هفته آینده ،هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه ها پرداخت می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدجواد کبیر مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان گفت: بیمه سلامت بدهی ندارد چرا که از دولت سازمان ها و موسسات بیمه گذار طلب دارد. این سازمان ها باید حق بیمه کارکنانشان ، که تا پایان سال ۹۵ حدود ۸۰۰ میلیارد برآورد می شود را پرداخت کنند.

وی در خصوص میزان بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی افزود: تا شهریور سال ۹۴، از منابع سال ۹۵، بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان پرداخت شده و از شهریور تا پایان سال ۹۴، حدود دو هزار میلیارد تومان باید بپردازیم. اسناد سال ۹۵ هنوز به دستمان نرسیده است.
کبیر عنوان کرد:‌تا هفته آینده ،هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه ها پرداخت می شود.
مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان یادآور شد: هنوز هشت هزار میلیارد، متمم بودجه پیشنهادی دولت برای بیمه سلامت، در مجلس به تصویب نرسیده است، از طرفی هنوز مشخص نیست این بودجه چه زمانی به دستمان برسد. اگر به زودی عملی شود، بسیاری از مشکلاتمان حل می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: