لزوم ورود مشاوره تحصیلی و تربیتی در مقطع ابتدایی و طرح شهاب

دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: حدود ۳۵ هزار مدرسه ابتدایی وجود دارد که تمامی آنها نیاز به مشاور برای اجرای فرآیند هدایت تحصیلی دارند./ بحث مشاوره و هدایت تحصیلی از دوره ابتدایی در بین دانش آموزان با تلاش معاونت پرورشی و فرهنگی سال آینده آماده خواهد شد./ بر اساس اقتضائات سند تحول بنیادین و مدارس باید حضور مشاور در دوره ابتدایی در اولویت قرار گیرد./ پیش بینی می شود تعداد دانش آموزان در دوره ابتدایی برای سال تحصیلی جدید به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برسد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد دیمه ور افزود: اکنون حدود ۳۵ هزار مدرسه ابتدایی در سراسر کشور وجود دارد که تمامی آنها نیاز به مشاور برای اجرای فرآیند هدایت تحصیلی از این مقطع دارند.
وی ادامه داد: در این وزارتخانه بر اساس سند تحول بنیادین دو نظام در ارتباط با مشاوره باید مستقر شود، یکی از این موارد، نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی است که از تکالیف سند تحول به شمار می رود و باید تدوین شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مطالعه درباره این نظام آغاز شده و با تلاش معاونت پرورشی و فرهنگی سال آینده آماده خواهد شد، افزود: با این اقدام بحث مشاوره و هدایت تحصیلی از دوره ابتدایی در بین دانش آموزان نهادینه می شود.
دیمه ور با بیان اینکه مشاوره صرفا مشاوره تحصیلی نیست بلکه مشاوره تربیتی را هم در بر می گیرد، ادامه داد: موضوع دوم، نظام جامع هدایت تحصیلی است که مرحله مطالعاتی آن در حال انجام بوده و تلاش بر این است که برای سال آینده آماده شود.
وی گفت: در صورت آماده شدن این دو نظام، بر اساس اقتضائات سند تحول بنیادین و مدارس باید حضور مشاور در دوره ابتدایی در اولویت قرار گیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: اکنون طرح شهاب که با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در دوره ابتدایی در حال انجام است، نیز نیازمند بحث های مشاوره ای و هدایت تحصیلی است.
دیمه ور تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ را هفت میلیون و ۴۲۲ هزار نفر ذکر کرد و گفت: پیش بینی می شود تعداد دانش آموزان در این دوره برای سال تحصیلی جدید به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برسد.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: