۲۸ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۴

معاون وزیر علوم از رفع خلا قانونی با تصویب شرح وظایف شورای عالی عتف خبر داد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از تصویب شرح تفصیلی وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و فواید آن خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم  گفت: در قانون وزارت علوم ضمن پیش بینی ترکیب شورای عتف و وظایف آنها، تصویب شرح تفصیلی وظایف (که بعنوان یک خلا قانونی بود) در بازه زمانی خاص، ازسوی هیات دولت هم مطرح شده است.

وی عنوان کرد: هر چند پیش نویس این موضوع سالها پیش تهیه و از سوی شورای عتف تصویب شد اما متاسفانه با وجود امضای رییس جمهور وقت، ابلاغ نشد.
احمدی با بیان اینکه بعد از بحث موضوع فوق در سال ۹۳، شرح تفصیلی ارائه و در کمیسیون‌های دولت بررسی شد، افزود: خوشبختانه در اوایل سال جاری این شرح تفصیلی نهایی و ابلاغ شد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: تصویب این شرح تفصیلی وظایف بسیاری از مشکلات قانونی و حقوقی پیش پای شورای عالی عتف را در بحث سیاستگذاری نظام علم و فناوری کشور برطرف می کند.
شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که اول اردیبشهت ماه ۹۵ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، در تاریخ هشتم اردیبهشت از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: