معاون وزیر علوم خبر داد؛ سهم پژوهش در تولید ناخالص کشور کمتر از نیم درصد است/ ایجاد کنسرسیوم میان شرکت‌های دانش بنیان

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از نیم درصد است و باید این سهم افزایش یابد. اگر قصد داریم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به حدود ۱۰ درصد برسد، باید شرکت‌های دانش بنیان به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل شوند.

به گزارش عیارآنلاین،  وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم در حاشیه صد و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران در وزارت علوم، در خصوص سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور گفت: اکنون سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از نیم درصد است و باید این سهم افزایش یابد. اگر قصد داریم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به حدود ۱۰ درصد برسد، باید شرکت های دانش بنیان به شرکت های متوسط و بزرگ تبدیل شوند؛ که در این راستا برنامه داریم در پارک های علم و فناوری کنسرسیومی میان شرکت ها ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ماده ۲ قانون شرکت های دانش بنیان گفت: طبق این ماده شورای عتف مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیگیری و اجرای این قانون را برعهده دارد. کارگروه تعیین مصادیق شرکت های دانش بنیان در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است که این کارگروه در شورای عتف ایجاد شده و گزارش های لازم را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند.

احمدی ادامه داد: شورای عتف اولویت ها و محورهای مورد حمایت از شرکت های دانش بنیان را تعیین می کند. همچنین شورای عتف موظف است شکایت های افراد را از مجریان و متولیان اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، پیگیری و دنبال کند.

وی بیان داشت: تاکنون ۲۵۰۰  شرکت مجوز مربوط به فعالیت های دانش بنیانی را دریافت کرده اند. همچنین ۲۳۲۴ طرح از سوی شرکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شده که از این تعداد ۱۸۰۲ طرح تعیین تکلیف شدند و ۵۲۲ طرح در حال بررسی هستند.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: طبق گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی این صندوق در ۳ دانشگاه کشور ساختمان هایی برای استقرار شرکت های دانش بنیان ایجاد و راه اندازی شده است.

وی در پایان با اشاره به آیین نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاهیان خاطرنشان کرد: طبق این آیین نامه اساتید می توانند با نظر هیأت رئیسه و هیأت امنا دانشگاه، مجوز راه اندازی شرکت دانش بنیان را دریافت کنند و براساس آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی نیز امتیازاتی برای این نوع فعالیت ها دیده شده است

منبع: خبرگزاری‌دانشجو

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: