ایجاد کارگروه منابع مالی و درآمدی از سطح ستاد تا سطح ادارات آموزش و پرورش

مجاوری، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش: وزارت آموزش و پرورش برنامه های خود را بر اساس مدیریت بهینه منابع و مصارف منابع مالی و درآمدی تنظیم کرده است./ کارگروه منابع مالی و درآمدی از سطح ستاد تا سطح ادارات آموزش و پرورش ایجاد شده./ باید از دستگاهها و نهادهای خاص سهم درآمدی آموزش و پرورش را دریافت کنیم./ نباید فقط به فکر افزایش درآمد باشیم بلکه باید به فکر کاهش هزینه ها هم باشیم.

منصور مجاوریبه گزارش عیارآنلاین، منصور مجاوری در همایش معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت ادارات آموزش و پرورش فارس با تاکید بر اینکه باید اقتصاد آموزش و پرورش را احیا کنیم، گفت: با توجه به سیاست های جدید وزارت آموزش و پرورش و راهکار شماره ۲۰ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش برنامه های خود را بر اساس مدیریت بهینه منابع و مصارف و تنوع بخشی به منابع مالی و درآمدی تنظیم کرده است.

مجاوری افزود: بخش عمده فعالیت های این دفتر بر این موضوع متمرکز شده تا با  ساماندهی، نظارت و هدایت وضعیت درآمدهای قانونی و منابع درآمدی جدید ، بتواند با استفاده از ظرفیت قانونی توسعه مشارکت ها و همکاری هایی را با سایر دستگاهها و بخشها داشته باشند.
وی گفت: برهمین اساس کارگروه منابع مالی و درآمدی از سطح ستاد تا سطح ادارات آموزش و پرورش ایجاد شده تا بتوانیم در جهت احیاء اقتصاد آموزش و پرورش و استفاده از تمامی ظرفیت های فیزیکی ، اجرایی و قانونی استفاده کنیم .
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش یاد آور شد:  پیرو هماهنگی های به عمل آمده امیدواریم که بتوانیم بسیاری از قوانینی را که به علل مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته و در این میان بسیاری از دستگاهها و نهادهای خاص  سهم درآمدی آموزش و پرورش را عمل ننموده اند  از طریق مراجع قانونی دریافت کنیم.
وی همچنین افزود: با بهره گیری  از ظرفیت های قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون شوراههای آموزش و پرورش در بخش سرمایه گذاری و مشارکت برای پروژههای مختلف عمرانی، اجرایی با همکاری مردم و سایر دستگاهها بسیاری از مشکلات مدارس کشور حل می شوند.
مجاوری با اشاره به ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی الحاق ۲ گفت: با مدل های مختلفی می توانیم سرمایه گذاری داشته باشیم به عنوان مثال هر پروژه و کارگاهی را که دارید می توانید با قراردادهای ۱۰ ساله با بخش خصوصی مشارکت کرده و اجاره دهید.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نباید فقط به فکر افزایش درآمد باشیم بلکه باید به فکر کاهش هزینه ها هم باشیم اظهارداشت: درراستای بحث برون سپاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی در فعالیت های پشتیبانی براساس تفاهم نامه هایی که با وزارت کارمنعقد شده و حدود ۵۴ نوع خدمات را می توان به شرکت ها سپرد که بازنشستگان و معلمان نیز می توانند با مشارکت یکدیگر انواع شرکت های تعاونی را ایجاد نموده و دراین امرمشارکت کنند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی و همکاری بین تمامی قسمت های آموزش و پرورش؛ به ظرفیت های  سازمان دانش آموزی اشاره کرد و گفت: باید مشارکتی کار کنیم؛ به عنوان نمونه سازمان دانش آموزی به عنوان یک بازوی آموزش و پرورش، در خصوص قوانین و منابع مالی فرصت و ظرفیت های بسیاری را در اختیار ما قرار میدهد لذا می توان با یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ از این ظرفیت ها به خوبی استفاه کرد.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: