تداوم بدهی بیمه‌ها به تعطیلی بخش دولتی می‌انجامد

قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس: بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی به قبح در بخش درمان تبدیل شده است، ادامه این روند در کسری بودجه بیمه‌ها به تعطیلی بخش دولتی منجر خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، درباره تصویب ۸هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بیمه ها در بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: امروزه بیمه‌ها به اندازه‌ای بدهکار هستند که باعث شده بخش درمان کشور دچار قبح شود.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به عنوان مثال بیمارستان لقمان در تهران به تنهایی ۶۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارد که چنین وضعیت مشابهی در دیگر مراکز درمانی نیز وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کسری بودجه بیمه‌ها به تعطیلی بخش دولتی منجر می‌شود، تصریح کرد: تزریق ۸ هزار میلیارد تومانی اعتبار می تواند کمک ویژه ای نسبت به جبران کسری بیمه ها باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، یادآور شد: این اعتبارات قرار است در اختیار بیمه سلامت قرار گیرد تا این بیمه از محل فروش اوراق اسلامی بتواند مطالباتی که برخی مراکز درمانی از آنها دارند را تامین کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باتوجه به اینکه اغلب مراکز درمانی در استان های مختلف دچار مشکل هستند لذا این معضل در حوزه انتخابیه نمایندگان وجود دارد؛ حال به نظر می رسد در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، نمایندگان با اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بیمه ها موافقت کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این وزیر بهداشت درباره لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ و تصویب اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به بیمه ها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: تقاضا دارم تا این طرح مهم در صحن علنی مجلس رای آورد زیرا از این راه، خون جدیدی به دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی و دارویی تزریق می شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: