رشد ١١ درصدى پرونده های نظام پزشکی در سال ٩۴

زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی: در سال ٩۴ ،پنج هزار و ۶٠٠ پرونده پزشکى در دادسرا، هفت هزار پرونده در پزشکى قانونى وجود داشت و تعداد پرونده ها در سال ٩۴ نسبت به سال ٩٣، رشد ١١ درصدى و در دادسراهاى عمومى رشد ٧/٩ درصدی داشته است.١٢ درصد کل پرونده ها در تعزیرات ، مربوط به جامعه پزشکى است.

به گزارش عیارآنلاین، زالی رییس سازمان نظام پرشکی در سمینار جامع پیشگیری از خطاهای پزشکى و هفتمین گردهمایی علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران که امروز در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار شد، گفت: خوشبختانه تا کنون هربار که براى پرونده هاى پزشکى و مجازات هاى جایگزین حبس  براى پزشکان به محضر وزیر دادگستری رفتم ،به نتیجه رسیدم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع خطای پزشکی ادامه داد: سازمان نظام پرشکى به علت ماهیت ماتریسى که قانون گذار بدون نگاه غیرمتناقض برای این سازمان تعیین کرده، مرجع زیرصلاح خطاهاى پرشکی است. اکنون ١٩٨ دادسراى انتظامى، ٣۵ هیئت تجدیدنظر،٢٠١ هیئت بدوی در استان ها و شهرستان ها، هزار و ٢٠٠ کارشناس و در کل ۴هزار نفر مجموع همکاران ،به شکایات پزشکى رسیدگی مى کنند.
زالی بیان کرد: گاهى مردم تصور مى کنند که در برسی پرونده هاى پزشکى، نگاه صنفى دخیل است در حالیکه در هیئت پیگیری ما ،رییس پزشکى قانونى و یک قاضى دادگستری حضور دارد. در سال ٩۴ ،پنج هزار و ۶٠٠ پرونده پزشکى در دادسرا، هفت هزار پرونده در پزشکى قانونى وجود داشت و تعداد پرونده ها در سال ٩۴ نسبت به سال ٩٣، رشد ١١ درصدى و در دادسراهاى عمومى رشد ٧/٩ درصدی داشته است.١٢ درصد کل پرونده ها در تعزیرات ، مربوط به جامعه پزشکى است.
رییس سازمان نظام پزشکى افزود: در سال ٩۴، ٨٠٠ میلیون خدمت ارائه شده که آمارها نشان مى دهد، میزان خطاى پزشکى یک هزارم این آمار است. در دنیا سه درصد مداخلات پرشکى منجر به شکایت مى شود اما در کشور ما این آمار کمتر است. نسبت به خطاهاى پزشکى باید نگاهى فرآیندى داشته باشیم نه مصداقى؛تا به تحلیل و بررسى آن ها پرداختن شود. همچنین فضاى کارشناسی باید متقن، علمى و بدون هیجانات موجود در جامعه باشد و رسیدگی هر منصفانه صورت گیرد.
زالى اظهار داشت: طبق تعریف زمانى که از استانداردهاى علمى و اخلاقى منحرف شویم، خطاى پزشکى رخ داده است. البته باید برخى عوارض از زیرمجموعه خطاهاى پزشکى خارج شود. در سال ٢٠١٣ در آمریکا ،١۴٨ هزار فوت به علت خطاهاى پزشکى رخ داده که ۴٨ هزار مورد آن قابل پیشگیرى بوده است. هدف سازمان نظام پزشکى افزایش مهارت و دانش جامعه پزشکى است.
وی اقدامات صورت گرفته در این راستا را اینگونه بیان کرد: اقدام اول تشکیل شورای اخلاق پزشکى و سپس تشکیل شورای پیشگیرى از قصور است. از طرفى کمیته اخلاق را در انجمن هاى علمى و تخصصى تشکیل دادیم تا پیگیری ها با سرعت انجام شود و همه ظرفیت هاى سازمان نظام پرشکى در اختیار انجمن ها قرار گرفته است.از طرفى در آذرماه أمسال از آیین اخلاق پزشکى رونمایی می شود.
وی یادآور شد: یکى از پیشنهادهاى من افزایش بازه زمانى پوشش بیمه تکمیلی از ۴ سال به ١٠ سال است. همچنین تشکیل صندوقی برای بیمارانى که با وجود عدم قصور پزشکى ، دچار عارضه شدند، مى تواند مفید باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: