عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

کمبود پرستار نباید با اضافه کاری جبران شود

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: پرستاران باید با یک شیفت کار در بیمارستان زندگی آبرومندانه و مرفه ای داشته باشند و این از آرزوهای جامعه پرستاری کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، حیدرعلی عابدی اظهار داشت: متاسفانه قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاری که از حقوق اولیه آنها است اجرا نمی شود درحالیکه قانون باید اجرا شود و اگر کسی کوتاهی کند امکان پیگیری وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه نباید کمبود پرستار با اضافه کاری پرستار جبران شود ادامه داد: در دوره های قبل برنامه جامع تربیت پرستار پیش بینی نشده و سیاستهای جذب پرستارهم ضعیف بوده است از این رو در حال حاضر کمبود پرستار بیشتر از پیش مشهود است.

عابدی افزود: وزارت بهداشت باید سیاست های تشویقی همانند قانون تعرفه گذاری و باز نگری در برنامه های امتیاز بندی کارانه ها موجبات درامد عادلانه پرستاری را فراهم سازد تا هم پرستاران از رفاه نسبی در زندگی برخوردار باشند و هم نیاز به کار بیشتر نداشته باشند تا خدمات مراقبتی از کیفیت بالاتری برخوردار شود و فارغ التحصیلان این رشته بیشتر جذب شوند و کمبود نیرو تا حدی جبران شود.

وی گفت: برای کمک به پرستاران دوره یک ساله مهارتی طراحی شده ولی برخی پرستاران نگران این موضوع بودند که این نیروی کمکی جایگزین آنان شود اما پرستارانی که ۴ سال درس می خوانند نباید نگران باشند که بهیاران یا کمک پرستاران  با گذراندن یک دوره یکساله بتوانند جایگزین انان شده و بعنوان پرستار در بیمارستان کار کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: با وجود دانشکده های پرستاری در کشور و فارغ التحصیلی هر ساله آنها باید بررسی شود که چرا هنوز بیمارستان ها با کمبود نیرو مواجه هستند. البته می شود دلایلی را برای این کمبود مطرح کرد ولی نیاز به یک بررسی دقیق علمی دارد تا با آسیب شناسی کامل راه حل های عملی پیشنهاد شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: