مزایای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت

رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس: کنترل تجویز دارو با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت مهیا می شود، گفت: با توجه به آثار زیان بار تجویز بیش از حد دارو، ضروری است خطرات چنین مواردی بین افراد جامعه فرهنگ‌سازی شود.

پرونده الکترونیک سلامت _طرح تحول نظام سلامتبه گزارش عیارآنلاین، اکبر رنجبرزاده با تاکید بر ضرورت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، افزود: یکی از مواردی که می تواند در کنترل تجویز دارو تاثیرگذار باشد، بحث الکترونیک شدن پرونده های سلامت افراد است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید پیش از این‌ها شکل اجرایی به خود می گرفت.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی از عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: قوانین بالادستی که اساس تحول در نظام اداری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و چشم اندازی مثبت برای کشور تلقی می شود، بایگانی و به دست فراموشی سپرده می‌شود و سپس در مقام اجرا، متأسفانه اشخاص تصمیم می‌گیرند که کدام یک را با اولویت اجرایی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: بدون شک ایجاد پرونده های الکترونیک سلامت در کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان و ساماندهی امور درمان بیماران و عدم سرگردانی آنها نیز موثر است لذا اگر این قانون اجرایی می شد، در شفاف سازی هزینه های بهداشت و درمان نیز می توانست اثربخش باشد.

رنجبرزاده یادآور شد: از سویی دیگر نیاز است پزشکان نیز تلاش کنند که موارد علمی را نسبت به تجویز دارو مدنظر قرار دهند نه اینکه با درخواست بیمار و اطرافیان، تجویز دارو صورت گیرد زیرا این اقدام به تجویز بی‌رویه دارو کمک می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه به اینکه تجویز داروهای غیرضروری آثار زیانباری بر بدن بیمار می گذارد، تصریح کرد: اگر خطرات چنین مواردی بین افراد جامعه فرهنگسازی شود می توان از مصرف بسیاری از این داروها جلوگیری کرد؛ به عنوان مثال مصرف بیش از حد داروی استامینوفن ممکن است نارسایی کبد ایجاد کند لذا به طور کلی هیچ داروی بی ضرری وجود ندارد و باید نسبت به کنترل در تجویز داروها دقت نظر صورت گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: همچنین داروخانه ها نیز نباید بدون تجویز پزشک، دارو را در اختیار بیمار قرار دهند چراکه خواسته یا ناخواسته، مصرف بیش از حد دارو، ضرر و زیان خود را بر بدن افراد به جای می گذارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تجویز اقلام دارویی محدود، به جهت کم اطلاعی پزشک نیست و ممکن است پزشک متخصصی با کمترین تجویز دارویی، بتواند درمان را قطعی کند؛ حال امید است ایجاد پرونده های الکترونیک سلامت در دستور کار دولت قرار گیرد زیرا این امر، ضرورتی انکارناپذیر است.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: