معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران: شاخص تولید در ایران در سال ۹۴ رشد منفی داشته است

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که برای تولیدات صنعتی کشور در سال ۹۴، رشد منفی رقم خورده است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی با تحلیل منابع و جامعه آماری بانک مرکزی، پژوهشگاه پولی و بانکی و مرکز آمار ایران، به این نتیجه رسیده است که شاخص تولید در ایران در سال ۹۴ رشد منفی داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، کارشناسان معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ابتدا گزارش اخیر بانک مرکزی در رابطه با شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی را مورد کنکاش قرار داده‌اند. داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص صنعتی در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته به‌طوری که این رقم با اعداد مربوط به سال ۱۳۹۱ برابری می‌کند. بررسی روند فصلی و سالانه رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از فصل بهار سال ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۴ نشان می‌دهد، در تمام فصول سال‌های ۹۲ و ۹۴، این شاخص با رشد منفی همراه بوده و تنها در چهار فصل سال ۹۳ توانسته رشدهای مثبت را ثبت کند. بیشترین رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی این مدت مربوط به زمستان ۹۳ بوده است. این در حالی است که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال‌های ۹۲ و ۹۴ منفی بوده و تنها در سال ۹۳ با ثبت رشد ۲/ ۷ درصدی، توانسته رشدی مثبت را به‌دست آورد. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به تحلیل شاخص تولید صنعتی شرکت‌‎های بورسی نیز پرداخته است. داده‌های آماری این بخش، مربوط به پژوهشگا‌ه پولی و بانکی است که به سفارش اتاق تهران مستند شده است. بر این اساس، تولید در شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس، در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶/ ۴ درصد رشد داشته است. این رشد با احتساب فرآورده‌های نفتی در مدت مذکور ۵/ ۴ درصد بوده است و این در حالی است که در زمستان ۹۴، بیشترین رشد شاخص تولید صنعتی در میان محصولات صنعتی بورسی مربوط به صنعت شیمیایی با رشد ۲/ ۱۵ درصدی و محصولات دارویی با رشد ۶/ ۹ درصدی است.

با این حال گزارش پژوهشگاه پولی و بانکی گویای آن است که در سال ۹۴ رشد منفی گریبان برخی از صنایع را نیز گرفته به‌طوری که تولید صنعت خودرو و قطعات با ۱/ ۲۵ درصد کاهش و صنعت سیمان، آهک و گچ با ۳/ ۱۷ درصد کاهش، بیشترین افت شاخص تولید را در میان صنایع مهم بورسی در فصل پایانی سال ۹۴ تجربه کردند. با وجود رشد تولید که مستند به نماگرهای اقتصادی پژوهشگاه پولی و بانکی است، شاخص فروش صنعتی در فصل چهارم سال ۹۴ معادل ۷/ ۲ درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش فروش در میان صنعت سیمان، آهک و گچ با رشد منفی ۳/ ۱۷ درصدی، صنعت خودرو و قطعات با رشد منفی ۸/ ۱۳ درصدی و صنعت کانی‌های غیرفلزی با رشد منفی ۳/ ۱۲ درصدی مشاهده می‌شود.

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین نشان می‌دهد که تولید صنعتی در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳، با کاهش ۸/ ۹ درصدی همراه بوده است. این رقم با احتساب فرآورده‌های نفتی به منفی ۵/ ۱۱ درصد می‌رسد. سهم دو صنعت خودرو و قطعات و فلزات اساسی در کاهش ۸/ ۹ درصدی شاخص تولید صنعتی در سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۴ واحد درصد و منفی ۲/ ۳ واحد درصد بوده است. به‌رغم رشد منفی شاخص تولید صنعتی کشور، برخی صنایع مهم بورسی مانند محصولات دارویی و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی به ترتیب رشد مثبت ۷/ ۴ درصد و ۹/ ۱ درصد را در سال ۱۳۹۴ تجربه کرده‌اند. صنعت خودرو و قطعات با کاهش ۸/ ۲۱ درصدی شاخص تولید در سال ۹۴ همراه بوده است. پس از آن، صنعت سیمان، آهک و گچ با رشد منفی ۵/ ۲۱ درصدی بیشترین کاهش تولید را در میان صنایع مهم بورسی داشته است. کارشناسان معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین سراغ داده‌های مرکز آمار ایران رفته و وضعیت شاخص‌های صنعتی را از منظر این مرکز مورد بررسی قرار داده‌اند. بر این اساس، رشد ارزش افزوده فعالیت صنعت در سال ۹۴ موردتوجه قرار گرفته است که حکایت از رشد منفی ۳ درصدی این بخش در سال گذشته دارد. تفکیک فصلی رشد ارزش افزوده صنعت نشان می‌دهد که بعد از سه فصل متوالی رشد منفی در سال ۱۳۹۴، در فصل چهارم این سال، رشد این بخش مثبت شده است. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مبین این است که صرف‌نظر از منابع و جامعه آماری و سال پایه، نتایج حاصل از مقایسه آمار مربوط به رشد تولید صنعتی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که آمار هر سه منبع، تاییدکننده رشد منفی تولیدات صنعتی در سه فصل نخست سال ۱۳۹۴ و ناظر بر نامناسب بودن وضعیت تولیدات صنعتی در این سال است.اگرچه دو منبع شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و رشد ارزش افزوده فعالیت صنعت مرکز آمار، رشد شاخص را برای فصل چهارم سال ۱۳۹۴، مثبت اعلام کرده‌اند اما شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی مربوط به بانک مرکزی، رشد منفی را برای این مقطع نشان می‌دهد.

منبع: دنیای‌اقتصاد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: