عملکرد نظام بانکی زیر ذره بین ثریا

برنامه این هفته ثریا همزمان با رکود اقتصادی حاکم بر تولید و صنعت کشور به بررسی عملکرد و وظایف حساس بانک‌‌هایی می‌پردازد که می‌توانند به تولید، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعالیتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داری موسسات خودشان و برج‌سازی!

به گزارش عیارآنلاین، ثریای این هفته با حضور دکتر پرویز داوودی، عضو هیات علمی دانشگاه و معاون اول رییس جمهور در دولت نهم و فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به بررسی عملکرد نظام بانکی در حمایت از بخش های مختلف تولیدی (صنعت و کشاورزی) می‌پردازد. همچنین آسیب شناسی علمکرد نظام بانکی در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها و آفت‌های آن بر اقتصاد کشور    نیز با نگاهی کارشناسانه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

 در برنامه این هفته ثریا شیوه‌های نظارت بانک مرکزی بر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و میزان موفقیت این نظارت‌‌ها مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و نقش بانک‌ها در ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود بررسی می‌شود.

میهمانان گپ و گفت این برنامه علیرضا سیفی از مجریان پویش مردمی وام ازدواج است.

منبع: ثریا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: