۲۵ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۰

بررسی مجدد قراردادهای جدید نفتی در سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور که پیشتر به مدل جدید قراردادهای نفتی ۱۳ ایراد گرفته بود، بررسی دوباره متن جدید این قراردادها را که ۱۳ مرداد ماه در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید، آغاز کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، ناصر سراج  در پاسخ به این سؤال که آیا در قراردادهای جدید نفتی که به تصویب هیئت دولت رسیده، اصلاحات مدنظر سازمان بازرسی لحاظ شده است یا خیر، اظهار کرد: معاونت مربوطه در سازمان بازرسی، مشغول بررسی قراردادهاست و هنوز نتیجه مشخص نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت وجود ایراد، امکان اصلاح این قراردادها وجود دارد یا خیر، گفت: فعلاً نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم ضمن اینکه با اما و اگر صحبت نکنیم بهتر است.

به گزارش تسنیم، پیشتر سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳ ایراد به قراردادهای جدید نفتی گرفته بود که به‌گفته سراج همه اصلاحات مدنظر به‌جز دو مورد، لحاظ شده است.

سراج چندی پیش نیز به خبرنگار تسنیم گفته بود: وزارت نفت قول داده در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی تمکین کند و اگر این کار انجام نشود ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

گفته می‌شود قراردادهای جدید نفتی که اخیراً به تصویب هیئت دولت رسیده، ایرادات و اشکالات بسیاری از لحاظ نادیده گرفتن منابع و منافع ملی دارد.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: