مرکز آمار: تولید پارسال گوشت قرمز ۱۲ درصد رشد کرد

مرکز آمار ایران میزان تولید پارسال گوشت قرمز را ۴۷۶ هزار تن اعلام کرد که نسبت به سال ۱۳۹۳، ۱۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش عیارآنلاین، مقایسه عملکرد پارسال کشتارگاه های کشور نسبت به سال ۱۳۹۳ از افزایش ۱۲ درصدی تولید گوشت قرمز خبر می دهد که مقدار تولید گوشت برای گوسفند و بره ۱۱ درصد، بز و بزغاله یک درصد، گاو و گوساله ۱۴ درصد، گاومیش و بچه گاومیش پنج درصد و شتر و بچه شتر ۲۱ درصد افزایش یافت.
پارسال وزن گوشت قرمز تولیدی از انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های کشور ۴۷۶ هزار تن بود.
گوشت گاو و گوساله با ۲۴۵ هزار تن وزن لاشه (۵۱ درصد)، گوسفند و بره با ۱۸۴ هزار تن (۳۹ درصد)، بز و بزغاله با ۳۷ هزار تن (هشت درصد) و سایر انواع دام ها با ۱۰ هزار تن (دو درصد) از کل لاشه قابل مصرف سهم داشتند.
پارسال ۳۸۵ کشتارگاه رسمی در سراسر کشور فعالیت داشت که در آنها ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار راس انواع دام ذبح شد که گوسفند و بره با ۱۰ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۵۸ راس بیشترین سهم را داشت.
ذبح دو میلیون و ۵۵۱ هزار و ۸۹۰ راس بز و بزغاله و یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۱۲ راس گاو و گوساله جایگاه های بعدی این آمار را به خود اختصاص داد.
۲۸ هزار و ۶۸۹ راس گاومیش و بچه گاومیش و ۲۲ هزار و ۴۹۹ نفر شتر و بچه شتر نیز در این مدت ذبح شد.
این آمار شامل کشتار دام خارج از کشتارگاه های رسمی نمی شود.
مرکز آمار ایران از سال ۱۳۴۷ هر ساله میزان کشتار انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاه های رسمی کشور را اعلام می کند.
بر اساس این گزارش، پارسال بیش از ۸۰۶ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید و کمتر از ۱۰ درصد نیاز داخلی از طریق واردات تامین و عرضه شد.
اکنون سرانه تولید گوشت قرمز در ایران ۱۰ کیلو و ۵۰۰ گرم به ازای هر نفر است که با احتساب واردات، سرانه مصرف به ۱۱ کیلو و ۵۰۰ گرم می رسد.
سرانه تولید گوشت قرمز جهان برای هر نفر بدون احتساب گوشت خوک ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: