فقط ۱۰ بانک دارای نرخ کفایت سرمایه استاندارد هستند

گزارش/ نرخ کفایت سرمایه برابر با، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است./ سطح استاندارد این نسبت، ۸ درصد است/ نرخ بانکهای همچون انصار، پاسارگاد و سینا دارای نسبت کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد هستند/ ۹ بانک کمتر از ۸ درصد، نسبت کفایت سرمایه دارند و متوان نتیجه گرفت که این ۹ بانک ایرانی نمی‌توانند روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی برقرار کنند./ خاطر نشان میشود که در گذشته رئیس کل بانک مرکزی، گفته بود بانک‌هایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده همچون کفایت سرمایه، را رعایت کنند ادغام می‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، در فضای پسابرجام در حالی کفایت سرمایه بانک‌ها اهمیت دو چندان یافته است که از مجموع ۲۰ بانک و یک موسسه اعتباری ۱۰ بانک نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند ۲ بانک در تلاش برای افزایش سرمایه و پاس کردن استاندارد هستند و ۴ بانک نیز وضعیت بسیار وخیمی دارند.

مساله کفایت سرمایه بانک‌ها پس از اجرای برجام به یکی از دغدغه‌ها در حوزه بانکی تبدیل شد چراکه دارا بودن استانداردهای کمیته بال یکی از شروط برقراری روابط بانکی در عرضه بین‌الملل است.

کفایت سرمایه براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستند.

اجزای دارایی‌های موزون شده بر ریسک بانک‌ها نیز شامل مواردی به شرح زیر است:

شرح ضریب ریسک
موجودی نقد
سپرده قانونی
مطالبات از بانک مرکزی ۲۰
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری
مطالبات از دولت
اوراق مشارکت دولتی ۱۰۰
سرمایه‌گذاری در سهام ۱۰۰
حساب‌های دریافتنی ۱۰۰
وام‌ها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک و تسهیلات مسکن ۵۰
سایر وام‌ها و تسهیلات پرداختی و مطالبات ۱۰۰
خالص دارایی‌های ثابت و سرقفلی ۱۰۰
سایر دارایی‌ها ۱۰۰
تضمین اوراق مشارکت بخش غیر دولتی (مشمول ضریب ۵۰ درصد) ۱۰۰
تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰درصد) ۱۰۰
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰ درصد) ۲۰
سایر تعهدات ۵۰
دارایی‌ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک

پس از محاسبه جمع دارایی‌ها و تعهدات موزن شده بر ریسک، عدد نهایی بر سرمایه پایه تقسیم و نرخ کفایت سرمایه به دست می‌آید.

جزئیات سرمایه، سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه برای ۲۱ بانک و یک موسسه اعتباری در جدول زیر آمده است.

*ارقام به میلیارد تومان

نام بانک سرمایه سرمایه پایه نسبت کفایت سرمایه (۹۴) درصد تغییر
ملت ۴۰۰۰ ۹۱۳۰ ۷٫۵۷ درصد ۱٫۲۱-
انصار ۸۰۰ ۱۵۴۰ ۸٫۲۶ درصد ۰٫۹- درصد
پاسارگاد ۴۲۰۰ ۷۲۲۹ ۱۶٫۱ درصد ۱٫۱۴-
حکمت ایرانیان ۴۰۰ ۴۵۶ ۱۸ درصد ۱۱-
سینا ۱۰۰۰ ۱۵۴۴ ۱۲٫۵ درصد ۱٫۷-
سرمایه (۶ ماهه ۹۴) ۴۰۰ ۴۰۸ ۳٫۱ درصد ۲٫۱-
دی ۶۴۰ ۱۰۷۸ ۸ ۰
سامان ۸۰۰ ۱۲۳۶ ۸ درصد ۰٫۵-
شهر ۱۵۵۷ **** ****
قوامین ۴۰۰ ۱۰۹۸ ۲٫۱۳ ۰٫۳۶-
ایران زمین (سال ۹۳) ۴۰۰ ۳۵۸ ۵٫۳ ۷٫۸-
آینده ۸۰۰ ۱۲۶۰ ۲٫۵۴ ۰٫۶۶-
صادرات ۵۷۸۰ ۹۶۹۰ ۹٫۱۵ درصد ۱٫۱۹-
تجارت ۴۵۷۰ ۵۳۹۱ ۷٫۵ درصد ۱٫۲+
اقتصاد نوین ۱۱۳۱ ۲۲۲۳ ۷٫۷۵ درصد ۰٫۳۴-
پارسیان ۲۳۷۶ ۴۲۲۷ ۷٫۹ درصد ۰٫۸۳+
خاورمیانه ۴۰۰ ۶۲۱ ۱۸٫۰۱ ۲٫۸۶-
کارآفرین ۸۵۰ ۱۶۶۰ ۱۶٫۱۱ ۰٫۴۵+
مهر اقتصاد ۱۲۰۰ ** ** **
گردشگری ۶۰۰ ۶۵۹ ۶٫۴۴ درصد ۰٫۲۲+
پست بانک ۳۲۳ ۲۴۳ ۵٫۵۲ درصد ۰٫۱۵-
قرض‌الحسنه رسالت(۶ ماهه ۹۴) ۵۰ ۳۹ ۰٫۸۴ درصد ۰٫۶۸-
اعتباری کوثر مرکزی ۶۰۰ ۸۳۷ ۸٫۵۵ ۳٫۲+

*برنامه‌های افزایش سرمایه از ابتدای سال ۹۵ تاکنون

نام بانک میزان افزایش سرمایه وضعیت محل تامین
ملت ۱۰۰۰ میلیارد تومان انتشار بیانیه ثبت افزایش سرمایه اندوخته کفایت سرمایه
پاسارگاد ۸۴۰ میلیارد تومان ثبت افزایش سرمایه مطالبات و آورده نقدی
انصار ۵۵۰ میلیارد تومان انتشار گزارش توجیهی مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
پارسیان ۲۶۲۴ میلیارد تومان اظهارنظر حسابرس و بازر قانونی مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
دی ۱۴۰ میلیارد تومان به ثبت رسید سود انباشته

بر اساس این گزارش، همانطور که در این دو جدول مشاهده می‌شود، افزایش سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون از سوی بانک‌هایی در حال پیگیری و انجام است که یا وضعیت مطلوبی در حوزه کفایت سرمایه دارند و یا در نزدیکی‌های استاندارد ۸ درصد کمیته بال هستند.

با وجود اینکه نرخ کفایت سرمایه بانک‌های ملت و پارسیان تا پایان سال گذشته کمتر از ۸ درصد بود، اما با نهایی شدن برنامه افزایش سرمایه به سطح استاندارد تعیین شده خواهند رسید.

ولی بانک‌هایی مانند قرض‌الحسنه رسالت، پست بانک، گردشگری، آینده، ایران زمین، قوامین و سرمایه که برخی از آنها فاصله زیادی با استاندارد بال یک دارند، در این مدت اقدامی برای افزایش سرمایه نکرده‌اند.

حال این سوال از متولی بازار پول قابل طرح است که بانکی که کفایت سرمایه ۲٫۵۴ درصد، ۲٫۱۳ درصد و ۳٫۱ درصد دارند، چگونه به‌راحتی در شبکه بانکی فعال هستند؟

با این تفاسیر، حداقل ۹ بانک ایرانی نمی‌توانند روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی برقرار کنند.

البته در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، طرح ادغام بانک‌ها را کلید زده است. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: بانک‌هایی که نتوانند استانداردهای تعریف شده را رعایت کنند ادغام می‌شوند.

وی افزود: برای بانک مدت زمانی را تعریف می‌کنیم تا به نسبت‌هایی مانند کفایت سرمایه مناسب و سایر نسبت‌ها برسند؛ اگر در آن مقطع نتوانستند به آن استانداردها و نسبت‌ها برسند ممکن است خودشان داوطلبانه درخواست ادغام با بانک دیگری کنند و بانک مرکزی هم پس از بررسی نظر مثبت خود را اعلام کند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نسبت‌های مورد نظر گفت: نسبت کفایت سرمایه، نسبت دارایی‌ها و ذخایر بانک مدنظر است،البته استانداردهای دیگری هم تعریف شده که آنها هم مد نظر خواهد بود. در واقع بانک‌های کوچک باید در این فرایند قرار بگیرند.

به گزارش فارس، در مقدمه توجیهی آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها، آمده است: «سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییه‌ای خود برقرار کند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است.

به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است.»

بنابراین هم‌اکنون با نگاه حداقلی سپرده‌های مردم در ۴ بانک کشور و با نگاه سخت‌گیرانه‌تر سپرده‌های مردم در ۹ بانک در خطر است و این مساله احتمال کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی را در پی خواهد داشت.

منبع: بانک مردم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: