۲۴ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۸

ایجاد کمیته هدفمندسازی پایان نامه های علوم انسانی در دانشگاه‌ها در آینده نزدیک

عضو شورای توسعه پژوهش علوم انسانی گفت: درحال تدوین آیین نامه ای در این شورا هستیم که براساس آن قرار است کمیته های هدفمندسازی پایان نامه های علوم انسانی در دانشگاه ها راه اندازی شود.

به گزارش عیارآنلاین، محسن شریفی  گفت: آیین نامه مربوط به هدفمندسازی پایان نامه های علوم انسانی درحال تدوین است و در شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی تصویب خواهد شد.

وی افزود: این آیین نامه در شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی مطرح شده اما برای بررسی های بیشتر به کمیته های تخصصی شورا ارجاع داده شده است.

عضو شورای توسعه پژوهش علوم انسانی خاطرنشان کرد: هدف از تدوین این آیین نامه این است که با راه اندازی کمیته های تخصصی در حوزه علوم انسانی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به صورت هدفمند فعالیت کنند.

شریفی گفت: براساس این آیین نامه اعضای هیات علمی باید برنامه های ۵ ساله پژوهشی داشته باشند و براین اساس پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان آنها نیز باید مطابق با این برنامه باشد.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد دانشجویان کشور در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند، تاکید کرد: اگر بخشی از این پایان نامه ها متناسب با نیازهای کشور باشد بنابراین برنامه ریزی برای رفع مشکلات کشور محقق خواهد شد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: