عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

خدمات پرستاری در منزل باید قانونمند شود

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان: با توجه به نیاز افراد سالخورده و بیمار به خدمات مراقبت های پرستاری، می توان با گسترش طرح خدمات پرستاری در منزل، این خدمات را بسط و گسترش داد. برای رفع این مشکل، بهتر است قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود

به گزارش عیارآنلاین، حیدرعلی عابدی با تاکید بر نیاز جامعه به خدمات پرستاری، گفت: با توجه به نیاز افراد سالخورده و بیمار به خدمات مراقبت های پرستاری، می توان با گسترش طرح خدمات پرستاری در منزل، این خدمات را بسط و گسترش داد.

وی با بیان اینکه مبنایی برای تعیین میزان حقوق خدمات پرستاری در منزل وجود ندارد، افزود: برای رفع این مشکل، بهتر است قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و در کنار آن بیمه ها نیز این خدمات را به رسمیت بشناسند.

عابدی اظهارداشت: اگر از ظرفیت پرستاران در راستای بهبود خدمات مراقبت در منزل استفاده نماییم صرفه جویی در منابع حوزه سلامت و ارتقای سطح سلامت عمومی را به همراه خواهد داشت.

وی بر لزوم گسترش خدمات پرستاری در منزل تاکید کرد و افزود: با پیر شدن جمعیت و افزایش بیماری ها، تعداد افراد نیازمند به مراقبت در منزل نیز افزایش یافته که مستلزم گسترش خدمات پرستاری در منزل است به نحوی که اگر پرستاران در سطح جامعه افرادی که دارای فشارخون بالا و دیابت هستند را قبل از آنکه این بیماری ها آثار سوء بر کلیه، عروق و چشم آنها به جا بگذارد به موقع شناسایی کنند به میزان قابل توجهی در منابع حوزه سلامت صرفه جویی خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: وجود سیستم مراقبت منظم در منزل موجب خالی شدن تخت های آی سی یو و همچنین رفع کمبود تخت بیمارستانی می شود. بر همین اساس، استفاده از ظرفیت نیروی پرستاری در منازل امری ضروری است که برای خالی شدن تخت ها باید به آن توجه داشته باشیم.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: