شهرهای ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده

کلانتری، قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت: در حال حاضر روستاهای کشور، کامل مورد پوشش پزشک خانواده روستایی هستند و بتدریج در حال گسترش آن به شهرها هستیم که بر همین اساس، شهرهای ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در اولویت اجرای این برنامه هستند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر کلانتری گفت: برنامه پزشک خانواده، نیازمندی های اولیه ای داشت که بهتر بود برای آغاز اجرا، همه پیش نیازها فراهم و سپس اجرا می شد، اما مهم ترین بخش این برنامه که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم آمده ، سطح بندی و نظام ارجاع است.

وی موفقیت در نظام ارجاع را مستلزم این دانست که بیماران در سطح نخست که همان پزشکان خانواده عمومی هستند، از مراقبت های بهداشتی بهره مند شوند و مورد مداوا قرار گیرند و ادامه داد: همچنین لازم است پزشک خانواده در این سطح، جمعیت را غربالگری کنند و با شناخت نیازهای سطح دوم ارایه خدمات، بیماران را ارجاع دهد.
دکتر کلانتری با اشاره به محدودیت های موجود در دسترسی پزشکان خانواده به خدمات الکترونیک برای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، آن را موجب ایجاد اختلال در نظام ارجاع برشمرد و اضافه کرد: از مشکلات پزشک خانواده این است که باید پیش نیازهای آن فراهم و سپس اجرا می شد.
قائم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: برنامه پزشک خانواده به ویژه در فارس، بر اساس مدل جهانی و به شکل تطبیق یافته با مسایل بومی و توانمندی های کشوری، به صورت کامل در مسیر درست بوده است و به عنوان قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت می گویم که پزشک خانواده در فارس، به مفهوم جهانی آن نزدیک شده است.
وی از اصلاح روش کار پزشکان خانواده، با کمک طرح تحول نظام بهداشت خبر داد و افزود: اکنون تشکیل پرونده الکترونیک خانوار تحت پوشش، خدمات ارتقایی، پیشگیری، غربالگری و نیز تشخیص و درمان که پیش از این هم اجرا می شد، در حال ارایه است.
دکتر کلانتری درباره اجرای این برنامه در کشور گفت: به عنوان نماینده وزارت بهداشت می گویم که مدل کار در پزشک خانواده را پیدا کرده ایم و می توانیم آن را برای سراسر کشور پیاده کنیم؛ با توجه به استفاده از تجربه های جهانی، فاصله دستیابی به این مدل برای ما کوتاه شد، اما لازم است به تجمیع منابع برسیم و از طرفی عزم ملی داشته باشیم.
وی با تاکید بر پذیرش عمومی درخصوص این برنامه افزود: باید جامعه و حاکمیت آماده پذیرش این برنامه باشند و ظرفیت ها در راستای آن، بکار بسته شود، از طرفی لازم است یک مدل پرداخت داشته باشیم و همانطور که دکتر ایمانیه، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد، لازم است منابعی که به برنامه اختصاص داده می شود، جوابگوی کشور باشد.
وی با اشاره به برگزاری نشست های متوالی برای رفع مشکلات این برنامه و کسب عزم دولت برای اجرای آن، ادامه داد: هم اکنون در حال پیش بینی دقیق منایع هستیم تا چنانچه حاکمیت عزم کند، برای اجرا آماده باشیم.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: